Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hanke

01.09.2017 – 31.08.2019

Hyödyt yrityksille

  • Mahdollisuus tavoittaa vapaa-ajanasukkaita ja saada heidät asiakkaiksi
  • Tutkittua tietoa tuotteiden ja palvelujen kysynnästä tuotekehityksen tuoksi
  • Tehdä erilaisia palveluja näkyvämmiksi vapaa-ajanasukkaille
  • Mahdollisuus esitellä yritystä alueen kesätapahtumissa
  • Yritys mukana Laiturilla-lehden palveluhakemistossa 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä maakunnan yritysten liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä, mökkien vuokraustoimintaa ja matkailutuloa sekä vaikuttaa mökkikannan käytettävyyden ja arvon säilymiseen. Tavoitteena on myös edistää vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja tarjontaa sekä luoda pysyvä toimintamalli vapaa-ajanasukkaiden palvelemiseksi ja viihtymiseksi. Hanke pyrkii myös edistämään vähähiilisyyttä ja siten vahvistamaan vapaa-ajan asumisen ekologista kestävyyttä.

Toimenpiteet

Vapaa-ajanasukkaille tarjottavia palveluita esitellään Laiturilla-brändin alla. Palvelujen saavutettavuutta parannetaan kokoamalla tietoa palveluista Laiturilla-lehteen, Laiturilla-nettisivuille ja Visit Savonlinna sivun alle. Viestintää toteutetaan myös Facebookin, blogin ja Youtube-kanavan kautta. Viestinnässä markkinoidaan myös hankeyritysten palveluita sekä vähähiilisyyteen liittyviä toimintatapoja vapaa-ajan asumisessa.

Rahoitus

Etelä-Savo kestävän vapaa-ajan asumisen ykkösalueeksi -hanke on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja osatoteuttajina ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 626 586 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitysrahastosta (60 %), Savonlinnan kaupunki / Hankekehitys ja Mikkelin seutuvaliokunta. Savonlinnan Hankekehitys Oy rahoittaa hankkeen yhteisiä toimenpiteitä n. 40 000 euroa ja oman osatoteutuksen toimenpiteitä n. 20 000 euroa.

Tulokset

Savonlinnan osahankkeessa jalkautettiin vapaa-ajan asumisen kehittämismallia alueelle, edistettiin vapaa-ajan asumisen palvelujen kysyntää ja luotiin vapaa-ajan asumisen verkostoa. Verkostoa koottiin mm. järjestämällä kaksi kehittämisseminaaria, keräämällä vapaa-ajanasukkaiden sähköpostiosoitteistoa uutiskirjeiden lähettämistä varten ja osallistamalla yrityksiä hankkeen toimintaan. Savonlinnassa ei ole aiemmin kohdennettu kehittämistoimia tai viestintää vapaa-ajanasukkaille tai edistetty heille suunnattuja palveluita, joten tarvetta kehittämistyöhön oli.

Savonlinnan alueelta vapaa-ajan asumisen palveluverkostoon osallistui 9 kumppaniyritystä. Vapaa-ajan asumisen palveluita tuotiin esille Laiturilla-brändin kautta, mutta myös paikallisesti Savonlinnan alueella Palveluja Mökille -sivun sekä vapaa-ajanasukkaiden postituslistan myötä. Palveluja Mökille -sivun on tarkoitus jäädä pysyväksi osaksi Savonlinnan vapaa-ajanasukastoimintaa.

Hankkeen myötä tietoisuus vapaa-ajanasumisen merkityksestä maakunnalle saatiin levitettyä niin olemassa olevalle verkostolle kuin muillekin toimijoille. Laiturilla-brändin tunnettuus kasvoi ja tuotti tuloksena yhtenäisen, tunnistettavan brändin koko Etelä-Savon maakunnan alueelle. Savonlinna osallistui myös kokonaishankkeen yhteistyönä järjestettyihin tapahtumiin, mikä tuotti tulosta suunnitelmien, tutkimusten ja viestinnän toteutumisen osalta.

Hankekumppaneiden sivut:

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy https://mikseimikkeli.fi/hankkeet/etela-savo-kestavan-vapaa-ajan-asumisen-ykkosalueeksi-2017-2019-2/

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti/etela-savo-kestavan-vapaa-ajan-asumisen-ykkosalueeksi ja

Hankkeen nettisivut: https://laiturilla.fi/

Facebook: https://www.facebook.com/laiturilla/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC42_X_3C_T1U0KrFjdpDVcA

Anni Virsunen
matkailukoodinaattori
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Tuula Pihkala
projektipäällikkö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy