Savonlinnan Hankekehitys Oy on Savonlinnan kaupungin omistama tytäryhtiö, joka toteuttaa kaupungin elinkeinopoliittisia kehittämishankkeita ja –palveluja.

Hankkeet ovat kehittämisen työkaluja ja ne pohjautuvat kaupungin strategiaan. Hankkeilla edistetään yritystoimintaa ja kaupungin elinvoimaisuutta eri tavoin. Hanketoiminnan kautta kehittämiseen saadaan resursseja ja vaikuttavuutta.

Hankekehityksen hallitus:

hallituksen puheenjohtaja Juha Kukkonen, ext-juha.kukkonensavonlinna.fi
hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja Tuija Vänttinen
hallituksen jäsen Janne Leinonen, ext-janne.leinonensavonlinna.fi
toimitusjohtaja Hannu Kurki, p. 044 358 3820,  hannu.kurkisavut.fi

Kaupungin yhtiökokousedustaja ja konsernivastuuhenkilö, yrityspalvelujohtaja Juha Turtiainen,
p. 044 571 5853, juha.turtiainen@savonlinna.fi

Yrityksiä halutaan ja tarvitaan mukaan kaikkiin hankkeisiin.

Eri hankkeiden asiantuntijat löydät Yhteystiedoista.

Ota yhteyttä!