EU:n osarahoittama -logo ja Etelä-Savon maakuntaliiton logo

Kehitä ja kehity! Tule kehittämään yritysten liiketoimintaa ja tuotteistamaan uutta Green Grow Up -konseptia.

Savonlinnan Hankekehitys Oy toteuttaa monipuolisia kehitysprojekteja Savonlinnan alueella yhteistyössä Savonlinnan kaupungin yrityspalveluiden kanssa. Haemme nyt kokoaikaista projektiasiantuntijaa ”Noheva – Forest Bio Technology Park Green Grow Up” -hankkeeseen. Tarjoamme mahdollisuuden päästä kehittämään Savonlinnan metsäbiotalousklusteria ja Teknologiapuisto Nohevaa yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (Xamk) ja paikallisten TKI-yritysten kanssa.

Hanke tuo yhteen eri alojen asiantuntijoita, tutkijoita, opiskelijoita, yrittäjiä ja sijoittajia. Näin luodaan uutta sosiaalista pääomaa Teknologiapuistoon. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Teknologiapuisto Nohevaan TKI-toimintaan kytkeytyviä liiketoimintapalveluita eli Green Grow Up -kokonaiskonsepti. Konsepti edistää käytännön tasolla toimijoiden yhteistyötä ja auttaa vihreää kasvua tavoittelevia yrityksiä liittymään osaksi Teknologiapuistoa.

Projektiasiantuntijana:

  • toteutat hanketta projektisuunnitelman mukaisesti tiiviissä yhteistyössä hankkeen projektipäällikön ja Xamkin TKI-asiantuntijan kanssa
  • kokoat liiketoiminnan eri osa-alueiden asiantuntijoista koostuvan verkoston mukaan sparraamaan Nohevan liiketoimintatiimejä ja varmistat verkoston yhteistyön jatkumisen hankkeen jälkeen
  • autat yrityksiä ja muita sidosryhmiä työstämään potentiaalia omaavia TKI-aihioita liiketoimintasuunnitelmiksi ja viemään näitä esiteltäviksi Etelä-Savon pääomarahastolle ja muille sijoittajille
  • tuotteistat Teknologiapuisto Nohevan TKIL-palvelut Green Grow Up -kokonaiskonseptiksi, joka palvelee vihreää kasvua tavoittelevia yrityksiä kehittämään liiketoimintaa
  • pääset edistämään innovaatioita ja yritysten kasvukykyä sekä kehittämään Savonlinnan TKI-alan toimintaa mukavassa ja monipuolisessa tiimissä keskellä kauneinta Saimaata

Tehtävien onnistunut hoitaminen edellyttää:

  • vahvoja viestintä-, verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja
  • kokemusta liiketoiminnan kehittämisestä ja rahoitusmahdollisuuksista
  • korkeakoulututkintoa tai riittävää työkokemusta soveltuvalta alalta: diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava antaa hyvät lähtökohdat hoitaa tehtävää
  • erinomaista suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä
  • organisointi- ja esiintymistaitoja

Hakijalle luetaan eduksi TKI-alan tuntemus, kokemus liiketoiminnan kehittämistyöstä ja eri rahoitusohjelmista sekä työskentelystä yritysrajapinnassa.

Työ on kokoaikainen ja alkaa mahdollisimman pian. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2025 asti. Tiiviin verkostotyön vuoksi ensisijainen työskentelypaikkakuntasi on Savonlinna.

Jos haluat edistää innovaatioita ja tehdä merkityksellistä työtä, jolla on myönteistä vaikutusta Itä-Suomen elinvoimaan, lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi palkkatoiveineen 26.5.2024 mennessä hankepäällikkö Susanna Peuralle sähköpostitse osoitteeseen susanna.peura@savonlinna.fi. Laita sähköpostin aiheeksi: ”Työhakemus – Green Grow Up”.

Lisätietoja työpaikasta antaa Savonlinnan kaupungin yrityspalvelupäällikkö Riku Wiitala puhelinnumerosta 050 479 7989. Soittoajat: 15.-17.5.2024, klo 10–11 ja 21.-23.5, klo 10-11.

Savonlinnan Hankekehitys Oy on Savonlinnan kaupungin omistama kehitysyhtiö. Toteutamme erilaisia hankkeita, joilla edistetään alueen elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Teemme yhteistyötä paikallisten yritysten, viranomaisten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

Luitko jo nämä?