HANKKEET OVAT KEHITTÄMISEN TYÖKALUJA

Savonlinnan yrityspalvelut toteuttaa hankkeita, joilla edistetään yritystoimintaa ja kaupungin elinvoimaisuutta eri tavoin. Hanketoiminnan kautta kehittämiseen saadaan resursseja ja vaikuttavuutta. Hankkeet pohjautuvat kaupungin strategiaan.

Hankkeiden valmistelu lähtee yritysten tarpeista tai yritystoiminnan edellytysten parantamisesta. Hankkeilla edistetään mm. yritysten sijoittumista alueelle, tuotekehitystä, uusien innovaatioiden ja kokeilujen syntymistä sekä kansainvälistymistä. Savonlinnassa uusia avauksia ovat digitalisaatioon liittyvät infot ja valmennukset. Uutta on myös palvelumuotoilun koulutus ja muotoilijoiden asiantuntija-apu.

Tuloksissa tähdätään mm. yrityksen osaamisen kasvuun, tuotekehityksen parantamiseen, kannattavuuden ja kilpailuaseman vahvistamiseen sekä yritysverkostojen tiiviimpään markkinointi- ja muuhun yhteistyöhön.

Siirry hankkeiden esittelyyn

Hankkeet ovat aina määräaikaisia, ja usein niiden kesto on kaksi vuotta. Hankkeet ovat paikallisia, usein maakunnallisia tai usean maakunnan laajuisia. Kansainvälisissä hankkeissa partnereita on useasta eri maasta.

Hankkeet rahoitetaan suurelta osin rahoituksella, joka tulee tyypillisesti jostakin Euroopan unionin rahoitusohjelmasta. Osa rahoituksesta tulee Savonlinnan kaupungin budjetista. Hankkeesta riippuen rahoitukseen ja toteutukseen voi osallistua kaupunkien ja kuntien lisäksi oppilaitoksia, kehitysyhtiöitä ja yrityksiä.

Rahoituksen lähteitä ovat mm. Euroopan unionin rakennerahastot, Euroopan unionin ohjelmahankkeet ja Leader-rahoitus. Savonlinnan Hankekehityksen hankesalkkuun kuuluu hankkeita, joita rahoitetaan mm. rakennerahasto-ohjelmista (EAKR, ESR) ja Interreg Europe -ohjelmasta. Kansallista rahoitusta ovat mm. työ- ja elinkeinoministeriön Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)-rahoitus.

Lukuisat rahoituslähteet edellyttävät hankkeiden valmistelussa niihin erikoistunutta osaamista. Huomioon on otettava mm. sen rahoitusohjelman tavoitteet, josta hankkeeseen haetaan rahoitusta. Hankkeiden toteutuksessa on hallittava ao. ohjelman edellyttämät hallinnoinnin kiemurat.

Käynnissä olevat hankkeet


Päättyneet hankkeet

Varaa aika asiantuntijallemme nopeasti verkossa!

Verkkoajanvarauksen avulla pystyt varaamaan tapaamisen, puhelun tai Teams-palaveriajan helposti ja nopeasti.

Huomioithan, että akuuteissa ja nopeaa toimintaa vaativissa asioissa
kannattaa soittaa Yrityspalveluiden asiantuntijoille, joiden yhteystiedot löydät täältä.