Savonlinnan Hankekehitys on mukana Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen -hankkeessa, missä tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto, jotka haluavat kehittää alueellista innovaatioekosysteemiään yhteistyössä toisilta oppien sekä käyttää vahvan verkoston voimaa näkyvyyden ja vetovoiman aikaansaamiseksi.

Hankkeessa pyritään tunnistamaan seutukaupunkien vahvuudet ja samalla luomaan toimivia rakenteita monialaiselle yhteistyölle eri toimialojen yritysten, koulutusorganisaatioiden, TKI-toimijoiden sekä kaupunkien välille. Yhteistyön tuloksena halutaan synnyttää toimiva osaamisen verkosto, mikä houkuttelee uusia toimijoita ja osaajia seutukaupunkeihin. Hankkeessa on mukana 10 kuntaa tai kaupunkia 8:sta eri maakunnasta. Hanke on käynnistynyt loppuvuodesta 2021.

Hankkeen tiimoilta toteutetaan toukokuun aikana haastattelut, jotka suunnataan Savonlinnan kaupungin sekä alueen puunjalostus- ja teknologiateollisuuden innovaatioekosysteemin keskeisille toimijoille. Haastatteluiden avulla kartoitetaan alueen innovaatioekosysteemin nykytilaa ja toimijoita sekä selvitetään ekosysteemin vahvistamiseen liittyviä vaatimuksia ja potentiaaleja.

Haastatteluiden pohjalta laaditaan loppuraportti, joka pitää sisällään muun muassa ehdotuksia paikallisen innovaatioekosysteemin kehittämiskohteista sekä potentiaalisista kasvualoista, mihin alueella kannattaa jatkossa panostaa. Loppuraportti palvelee Savonlinnan kaupungin elinvoiman kehittämisperustyötä sekä hankkeen jatkotoimenpiteitä. Haastatteluiden toteuttamisesta sekä loppuraportin laatimisesta vastaa hankkeen oma paikallinen henkilöstö.

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemi verkoston kehittäminen -hanke on osa Työ- ja Elinkeinoministeriön valtakunnallista verkostohankkeiden kokonaisuutta ja hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto sekä osallistuvat kaupungit.

Lisätietoja antaa: Sami Sopanen, 050 460 1555

Toiminta-aika: 1.10.2021 – 31.12.2023

Hankkeen päätoteuttaja: Iisalmen kaupunki

Osatoteuttajat: Savonlinnan Hankekehitys Oy, Raahen kaupunki/Raahen seudun kehitys, Kristiinankau-pungin elinkeinokeskus Oy

Verkostokumppanit: Heinolan kaupunki, Kauhajoen kaupunki, Keuruun kaupunki, Naturpolis Oy (Kuusa-mo ja Taivalkoski), Rauman kaupunki

Luitko jo nämä?