Ulkomaisen työvoiman rekrytointi

01.04.2019 – 31.12.2021

Hyödyt yrityksille:

Savonlinna on mukana seutukaupunkien yhteisessä hankkeessa, joka mahdollistaa kansainvälisen työvoiman rekrytoinnin useamman alueen ja yrityksen tarpeisiin. Hankkeessa etsitään, kehitetään ja mallinnetaan keinoja osaavan työvoiman houkuttelemiseksi. Lisäksi luodaan toimintapa ja esitellään palveluja, jotka lisäävät rekrytoitujen pysyvyyttä paikkakunnalla. Hankkeen myötä osaavan työvoiman saatavuus alueilla, myös Savonlinnassa, lisääntyy.

Toimenpiteet parantavat yritysten osaamista kansainvälisten osaajien rekrytoinneissa ja tukevat yritysten kasvua, liiketoiminnan kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Tausta:

Osaavasta työvoimasta on pulaa usealla toimialalla ja lähes kaikilla alueilla Suomessa. Yritysten kilpailukyvyn, toimintaedellytysten ja tuotannon kehittämisen varmistamiseksi on mietittävä uusia tapoja löytää osaavaa työvoimaa.

Tavoitteet:

Tavoitteena on yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukeminen sekä kriittisen osaamisen ja kehittämisresurssien vahvistaminen yrityksissä ja kehittämisorganisaatioissa.

Toimenpiteet:

 • Selvittää yritysten osaajatarpeet
 • Toteuttaa rekrypilotteja valituilla toimialoilla
 • Lisätä seutukaupunkien, myös Savonlinnan ja alueen yritysten, houkuttelevuutta
 • Toteuttaa yhteismarkkinointia
 • Kehittää vastaanottavan yrityksen perehdytyskäytäntöjä
 • Kehittää tukipalveluita ulkomaalaisten työntekijöiden ja opiskelijoiden integroimiseksi
 • Kehittää ulkomaalaisten opiskelijoiden sujuvaa työelämäpolkua ja edistää työnantajakontakteja

Kustannusarvio:

noin 900 000 euroa

Rahoitus:

Työ-ja elinkeinoministeriön SeutuAIKO-rahoitus on 70% (noin 630 000 euroa) hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoittajaviranomainen on Etelä-Pohjanmaan liitto. Seutukaupunkien rahoitusosuus on noin 30% (270 000 euroa).

Tulokset:

Kaksivuotinen seutukaupunkien verkostohanke osaavan työvoiman saamiseksi ja yritysten ja työnantajien kansainvälisten rekrytointien tukemiseksi on päättynyt 31.12.2021.

Hankkeen toimenpiteillä haettiin ratkaisuja mm. yritysten työvoimapulaan ja osaamisen lisäämiseen kv-rekrytoinneissa.

Yritysten osaajatarpeita selvitettiin kahdella laajalla yrityshaastattelulla. Ensimmäinen haastattelukierros tehtiin juuri ennen pandemian alkamista vuoden 2019 lopussa ja toinen kierros loka-marraskuussa 2021. Kyselyn avulla saatiin taustatietoa työvoimatarpeesta, osaajapulasta kärsivistä toimialoista sekä tehtävistä. Myös piilotyöpaikkoja tuli esiin. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin seudun yritysten kontaktoinnissa sekä oikeanlaisen avun ja ohjeistuksen tarjoamisessa yrityksille ja työnantajille. Kyselyn pohjalta valittiin myös muutamia toimialoja, joilla oli tarkoitus käynnistää suoria rekrytointipilotteja työvoiman saamiseksi. Valitseva pandemiatilanne teki kuitenkin pilottien toteuttamisen haastavaksi.

Rekrytointien tueksi kartoitettiin yhteistyössä Varkauden kanssa rekrytointipolkua Venäjältä Suomeen. Samalla ryhdyttiin kehittämään rekrytointipilottia Venäjältä Saimaan seudun yritysten ja työnantajien tarpeisiin. Pilottia varten luotiin kampanjailme, logo, verkkosivusto www.jobsinsaimaa.com ja markkinointikampanja. Toimenpiteillä lisättiin avoimien työpaikkojen näkyvyyttä ja alueen tunnettuutta kohdemaassa. Suunniteltua markkinointikampanjaa ei koronatilanteen takia kuitenkaan käynnistetty. Sivusto avattiin hiljaisuudessa ilman kampanjaa, mutta tästä huolimatta se on kerännyt mukavasti kävijöitä.

Kampanjaa varten kuvattiin seitsemän referenssivideota, joilla Savonlinnaan ja Varkauteen saapuneet työperäiset maahanmuuttajat kertovat oman tarinansa Suomeen tulosta ja elämästä ja työskentelystä Suomessa. Videot ovat saaneet erittäin myönteisen vastaanoton, ja niitä on katseltu yli 400 kertaa. Videot löytyvät pilotin verkkosivulta Видео истории – Jobs In Saimaa sekä Youtubesta:

Jobs In Saimaa – Юлия Парвиайнен – YouTube
Jobs In Saimaa – Лемпи Талья – YouTube
Jobs In Saimaa – Алексей Опрышко – YouTube
Jobs In Saimaa – Нина Ушакова – YouTube
Jobs In Saimaa – Татьяна Маслова – YouTube
Jobs In Saimaa – Анна Варухина – YouTube
Jobs In Saimaa – Татьяна Повилайнен – YouTube

Erilaisissa tapahtumissa ja verkkoseminaareissa rohkaistiin yrityksiä huomaamaan kansainvälinen rekrytointi varteenotettavana mahdollisuutena, jaettiin tietoa kv-rekrytoinneista sekä kyseltiin ja muistuteltiin vastaanottavan yrityksen perehdytyksistä ja valmiuksista kohdata toisesta kulttuurista tuleva työntekijä.

Yhteistyössä TE-live.fi:n kanssa toteutettiin kaksi venäjänkielistä lähetystä, joissa käsiteltiin mm. työhakemuksen ja CV:n laatimista suomalaiselle työnantajalle, työnhakua, maahantuloa ja elämää Suomessa (https://jobsinsaimaa.com/ru/2021/02/). Katselukertoja lähetyksillä on yhteensä yli 2000.

Huhtikuussa 2021 valmistunutta Kokka kohti Suomea-hankkeen (ESR) tuottamaa Kansainvälisen rekrytoinnin opasta tehtiin tutuksi yrityksille tiedottamalla sekä infovideoiden avulla. Seutuhankkeen tuottamat tiiviit videot löytyvät Seutukaupunkiosaajien verkkosivulta Kansainvälisyys-otsikon alta Seutukaupunkiosaajat.fi – Kansainvälisen rekrytoinnin tueksi. Videoilla annetaan napakat ohjeet kansainvälisen osaajan rekrytointiin, työn aloitukseen ja viranomaisasioihin. Kokonaisuudessaan Kansainvälisen rekrytoinnin opas löytyy sähköisenä Business Finlandin verkkosivulta. Oppaassa käydään edellä mainittujen asioiden lisäksi läpi rekrytoinnin eettisyyttä ja monimuotoisen työyhteisön hyötyjä.

Savonlinnassa koottiin eri palveluiden (maahanmuuttopalvelu, kuntakokeilu, elinkeinopalvelut), oppilaitosten, lähikuntien ja kolmannen sektorin asiantuntijoiden yhteinen maahanmuuttajaverkosto. Verkoston tarkoituksena on tiivistää työssään maahanmuuttajia kohtaavien keskinäistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, tukea ja edistää maahanmuuttaneiden kotoutumista sekä tehdä kaupungin palvelut tunnetuksi ja näkyväksi yrittäjille ja työnantajille. Verkoston säännölliset kokoontumiset jatkuvat myös hankkeen päätyttyä.
Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen, kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointikyvykkyyksien kehittäminen jatkuu edelleen 1.1.2022 käynnistyvän seutukaupunkien SEUTUrekry-hankkeen myötä. Uudessa hankkeessa keskiössä tulee olemaan kansainvälisen rekrytoinnin ja rekrytointiprosessien kehittäminen yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi tullaan keskittymään päättyvässä hankkeessa havaittujen aukkopaikkojen ja katvealueiden korjaamiseen osaavan työvoiman saatavuudessa.

Yhteistyötahot:

Päätoteuttaja: Yrityssalo Oy (Salo)

Osatoteuttajat:

 • Savonlinnan kaupunki/Savonlinnan Hankekehitys Oy
 • Rauman kaupunki (yhdessä Uudenkaupungin ja Laitilan kanssa)
 • Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (yhdessä Alavuden, Kauhavan ja Kurikan kanssa)
 • Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy (yhdessä Valkeakosken kanssa)
 • Kalajoen kaupunki
 • Navitas Kehitys Oy
 • Verkostokumppanit: Paimio, Heinola, Iisalmi, Nivala ja Pietarsaari

Yhteistyö Savonlinnassa:

Savonlinnan kaupunki / Savonlinnan Hankekehitys tekevät yhteistyötä Ammattiopisto SAMIedun, TE-palvelujen, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Lisätietoja:

www.seutukaupunkiosaajat.fi/kansainvälisyys

Minna Marttila
projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy