Työpolut Savonlinnaan

01.01.2024 – 31.12.2025

Hyödyt yrityksille

Työpolut Savonlinnaan tarjoaa maksutonta neuvontaa ja tukea yrityksille Savonlinnan alueella rekrytointiin, työllistämiseen ja perehdytykseen liittyen veto- ja pitovoiman parantamiseksi.

Mukaan voi liittyä sopimalla ajan Virvalle (yhteystiedot sivun alareunassa) alkukartoitukseen. Yritys voi myös vastata alkukartoituskyselyyn itse, jonka jälkeen otamme sinuun yhteyttä. Alkukartoituksen perusteella rakennamme yritystäsi parhaiten tukevan kokonaisuuden hankkeen tarjoamien palvelujen osalta.

Yrityksille tarjotaan avoimia tilaisuuksia, niitä syventäviä koulutuksia ja työpajoja sekä yrityskohtaista sparrausta.

Tukea tarjotaan myös ensimmäistä rekrytointia suunnitteleville yrityksille.

Yritysten käyttöön kehitettävää sokkorekrytointimallia on tilaisuus testata käytännössä vuoden 2025 aikana.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien työllisyyttä.

Hankkeella pyritään helpottamaan osaavan työvoiman saatavuutta, mikä puolestaan edistää yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä luoden uusia työllistämismahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja helpottamaan Savonlinnan seudun kohtaanto-ongelmaa.

Edistetään työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllisyyttä
Kehittämällä työttömien työnhakijoiden monialaista palvelupolkua toimivammaksi. Edistetään työnhakijoiden yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Edistetään etenkin täsmätyökykyisten työllistymistä seudun yrityksiin.

Helpotetaan yritysten osaavan työvoiman saatavuutta lisäämällä työnantajien ymmärrystä ja tietoutta rekrytointi- ja perehdytysosaamisen sekä työyhteisön vastaanottavuuden merkityksestä. Vahvistetaan työnantajien, mikro- ja pk-yritysten sekä yksinyrittäjien valmiuksia ja osaamista rekrytointiin, työllistämiseen ja perehdytykseen liittyvissä asioissa, jolloin työnantajien veto- ja pitovoima vahvistuvat. Uusia työpaikkoja luodaan tukemalla yrittäjiä ensimmäisen työntekijän rekrytoinnissa.

Edistetään kohtaantoa Savonlinnan seudulla
Edistetään sokkorekrytointien ja niihin liittyvien prosessien käyttöönottoa työnantajayrityksissä työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtauttamisen tueksi. Työnantajia myös tuetaan ja kannustetaan muokkaamaan ja osittamaan tehtäviä mm. täsmätyökykyisiä varten.

Savonlinnan kaupungin elinvoimaekosysteemiä kehitetään palvelemaan entistä paremmin työvoiman tarpeen ja työnhakijoiden kohtauttamisessa.

Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitetaan kohderyhminä olevien työnhakijoiden vahvuudet, taidot ja osaaminen ja koulutustarpeet paikallisten yritysten työvoimatarpeet huomioiden ja vahvistetaan työttömien työnhakijoiden työ- ja toimintakykyä vastaamaan tämän hetken työelämän vaatimuksiin. Työllistymisen edistämiseksi kehitetään yksilöllisiä koulutuspolkuja osaamisen päivittämiseksi ja järjestetään yrittäjätapaamisia ja yritysvierailuja.

Kehitetään rinnakkain työnhakijoiden ja työnantajien palvelupolkua siten. että Savonlinnan työllisyysekosysteemin toiminta selkenee ja yritysneuvonnassa voidaan jatkossa huomioida paremmin työttömien työnhakijoiden näkökulma. Palvelupolun kehittämisessä hyödynnetään hankkeessa yrittäjiltä ja työnhakijoilta saatuja kokemuksia. Palvelupolkuja rinnakkain kehittämällä edistetään työnhakijoiden ja työnantajien kohtauttamista Savonlinnan työllisyysekosysteemissä.

Toteutetaan työnantajayritysten alkukartoitus, jolla tunnistetaan yritysten rekrytointiosaamisen ja -valmiuksien tilanne ja kehityskohteet. Alkukartoituksen perusteella yrityksille tarjotaan apua ja tukea tunnistettuihin kehityskohteisiin ja osaamiskuiluihin mm. tarjoamalla ratkaisuja rekrytointeihin liittyvän neuvonnan muodossa ja järjestämällä kaikille avoimia koulutus-, valmennus ja tiedotustilaisuuksia.

Lisäksi kehitetään rekrytointiosaamista edistävä koulutuspaketti verkkoon. Viestitään rekrytointiosaamisen merkityksestä nykyajan ja tulevaisuuden työmarkkinoilla viestimällä aiheesta eri kanavissa.

Edistetään sokkorekrytointien käyttöönottoa yrityksissä kehittämällä yritysten avuksi rekrytointimalli sokkorekrytointia varten. Kehitetään esimerkkiratkaisuja siihen, miten sokkorekrytoinnilla työpaikkoihin valittaviksi tulevien osaaminen saadaan kohtaamaan työnantajan tarpeisiin. 

Kannustetaan yrityksiä tarjoamaan entistä enemmän täsmätyökykyisille soveltuvia työtehtäviä mm. kouluttamalla ja tiedottamalla työnantajia erilaisista työllistämisen mahdollisuuksista. Autetaan yrityksiä tunnistamaan ja tarvittaessa osittamaan työtehtäviä, jotka soveltuvat täsmätyökykyisille työntekijöille.

Työyhteisöjen monimuotoistumista edistetään tarjoamalla yrityksille tilaisuus pyytää työllisyyspalveluiden hanketyöntekijä katsomaan, millaisia tehtäviä yrityksessä olisi osatyökykyisille. Toimenpiteissä huomioidaan kansainvälisten osaajien työnhaun parantaminen hyödyntäen Talent Boost -kehittämisohjelman tuloksia.

Tavoitteena on selkeyttää ja tarvittaessa luoda toimintamalli, joka auttaa työpaikkoja tarjoavia yrityksiä löytämään oikeat palvelut, kun ne tarvitsevat apua työvoiman löytämiseen.

Rahoitus

Työpolut Savonlinnaan on kolmen toimijan yhteishanke, jonka päätoteuttaja on Savonlinnan Hankekehitys Oy. Osatoteuttajina ovat Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Samiedu ja Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 603 360 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja osatoteuttajat.

Savonlinnan Hankekehityksen osuus kokonaisbudjetista on 262 834 euroa.

Ota yhteyttä

Virva Strömberg

Virva Strömberg

projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 50 308 9677
virva.stromberg@savonlinna.fi

Veera Riikonen

Veera Riikonen

hanketyöntekijä
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 50 473 7272
veera.riikonen@savonlinna.fi