Sustain Pro

01.09.2019 – 30.06.2022

SustainPro – Kestävä kehitys suojelualueilla: biodiversiteetti, kulttuuri, kävijäopastus ja virkistyskäyttö (KS 1666)

https://sustainpro.site/

Ajankohtaista

Ukrainan sodan vuoksi hankkeen toiminta joudutaan uudelleen organisoimaan. Odotamme vielä tarkempia ohjeita rahoittajalta, mutta tarkoitus on toteuttaa Suomen puolella toimenpiteet hankesuunnitelman mukaisesti sikäli kuin se on mahdollista (tilanne 5.4. 2022).

Hankkeen tulokset

Savonlinnasta hankkeeseen osallistuu Savonlinnan Hankekehitys Oy:n lisäksi Metsähallitus ja Metsämuseo Lusto. Hankkeen konkreettisia tuloksia ovat:

 • Monikielisten mobiiliopastussisältöjen kehittäminen matkailijoita varten.
 • Ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon kuvaava demo-istutus sekä informaatiosivusto.
 • Hankkeen teemojen mukaisten sisältöjen kehittäminen Metsämuseo Lustossa.
 • Luonto-opastuksen ja näyttelytilojen uudistaminen Riihisaaressa sekä ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta koskevat viestinnän kehittäminen.

Hyödyt elinkeinoelämälle

 • Hankkeella vahvistetaan kohteiden matkailullista vetovoimaa kehittämällä palveluja matkailijoille ja opastusta kohteessa ja lisäämällä kohteiden virkistyskäyttöä.
 • Matkailijoita palvelevat yritykset hyötyvät kasvavasta kävijämäärästä.

Tavoitteet

 • Savonlinnan näkökulmasta vahvistetaan yhteistyötä strategisten kumppanien kesken (Metsämuseo Lusto ja Metsähallitus) vierailijan kokemuksen parantamiseksi.
 • Vahvistetaan tietoisuutta ja yleisön tukea toimille luonnon monimuotoisuuden säilymiseksi ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi erityisesti ilmastonmuutoksen osalta. Pilottikohteina ovat luonnonsuojelualueet ja tutkimusalueet.
 • Kehitetään valittujen kohteiden kestävää virkistyskäyttöä niitä uhkaavat ympäristöongelmat huomioiden.
 • Kehitetään viestintää paikallisille asukkaille ja matkailijoille ja sitä kautta tuetaan positiivista asennetta luonnon- ja kulttuuriperintökohteiden kestävää käyttöä kohtaan Suomessa ja Venäjällä.

Toimenpiteet

Projektin toimenpiteinä määritellään kohteisiin kohdistuvia uhkia ja käyttöpaineita ja hyväksyttävän muutoksen mallintamismenetelmällä (LAC, limits of acceptable change) määritellään tavoitteet kohdealueille. Analysoidaan tutkimuksen ja kokoelmien avulla luonnon muutosta ja havainnollistetaan sitä yleisölle opastusviestinnän keinoin. Valituista teemoista tuotetaan demoalueet, näyttelyt sekä vierailijoiden käyttöön tuleva mobiiliopastusjärjestelmä kohteisiin. Näin erilaisille kävijäryhmille pystytään tarjoamaan kohteessa kiinnostavaa tietoa, joka kertoo kohteen ekologiasta ja suojelusta.

Rahoitus

Projektikumppaneita ovat Savonlinnan Hankekehitys Oy, Metsähallitus sekä Suomen Metsämuseo Luston Säätiö. Venäjän puolella partnereita olivat ennen maaliskuuta 2022 Pietarin kaupungin kehittämiskeskus (St. Petersburg State Unitary Enterprise – Information and Analytical Centre, pääpartneri) sekä Pietari Suuren kasvitieteellisen puutarhan kehittämissäätiö. Hankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2019-2022 on 867 166 euroa, josta ohjelmarahoitus Kaakkois-Suomi-Venäjä naapuruusohjelmasta 2013-2020 kattaa 80 prosenttia.

English summary

The implementation of the project and the funding programme on the Russian side were discontinued due to the outbreak of war in March 2022. The implementation of actions in Finland continues as instructed by the managing authority of the funding programme.

SustainPro –  Sustainable development of the natural protected areas: biodiversity, heritage interpretation and recreational use is a project:

 • To promote biodiversity preservation and raise public awareness on climate change on selected natural protected areas and research forests / arboretums on both side of the border.
 • To promote sustainable recreational use of the selected protected areas and research forests/arboretums.
 • To enhance local residents’ and visitors‘ knowledge and their positive attitude towards sustainable recreational use of the natural and cultural values of the selected target areas in Finland (and Russia).

Partners of the Sustain Pro project (KS 1666) include Metsähallitus, Parks and Wildlife Finland, The Finnish Forest Museum Foundation and Savonlinnan Development Services. Until the discontinuation of the CBC programme, partners from Russia included St.Petersburg State Unitary Enterprise ”St.Petersburg Information and Analytical Centre” (lead partner) and St.-Petersburg charitable public Development Fund of the Botanical Garden of Peter the Great. The total budgeted costs of the project are 867 166 euros with 80 % programme financing for 2019-2022 from the South-East Finland – Russia CBC Programme.

The project is co-funded by the European Union.