SeutukaupunkiREKRY 2022-2023

01.01.2022 – 30.06.2023

SeutukaupunkiREKRY – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen

Hyödyt yrityksille

Savonlinna oli mukana seutukaupunkien yhteisessä hankkeessa, jossa kehitettiin yritysten rekrytointivalmiuksia. Hankkeessa tavoiteltiin myös kaupungin elinkeinopalveluiden osaamisen kasvattamista kansainvälisistä rekrytoinneista niin, että elinkeinopalvelut pystyvät tukemaan yrityksiä rekrytoinneissa.

Hankkeessa kehitettiin työvoimapulasta kärsivien toimialojen ja yritysten imagoa, vetovoimaa ja viestintäosaamista.

Tausta

Seutukaupunkien eri toimialojen paheneva työvoimapula kaipaa ratkaisuja. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi tarvitaan uudenlaisia käytännön toimia, joilla parannetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. On myös tärkeää lisätä seutukaupunkien, yritysten ja koulutuksenjärjestäjien yhteistyötä. Seutukaupungeissa tarvitaan valmiutta ja rohkeutta rekrytoida lisää kansainvälisiä osaajia.

Tavoitteet

Kehittää yritysten kansainvälisten rekrytointien osaamista niin, että yritysten valmiudet rekrytoida ja vastaanottaa kansainvälistä työvoimaa vahvistuvat. Yritykset oppivat hyödyntämään kansainvälisiä rekrytointeja tukevia palveluita, olivatpa ne julkisen tahon tarjoamia maksuttomia palveluita tai kaupallisia palveluita. Yritysten päättäjät ymmärtävät, että kansainvälinen rekrytointi ei juuri poikkea kotimaisesta.

Yritykset saavat konkreettista hyötyä hankkeesta ja ovat kiinnostuneita osallistumaan pilotteihin.

Elinkeinopalveluiden kansainvälisten rekrytointien osaaminen on kasvanut niin, että yrityksiä pystytään tukemaan rekrytoinneissa. Osaaminen juurtuu osaksi elinkeinopalveluja. Palvelut ovat helposti työperäisen maahanmuuttajan saavutettavissa esimerkiksi yrityspalveluiden kautta.

Toimenpiteet

 • Luodaan pysyviä, alueiden tilanteisiin joustavasti räätälöitäviä toimintamalleja, joita voidaan kehittää edelleen.
 • Benchmarkataan samantyyppisiä toimintatapoja.
 • Kehitetään yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden välillä niin, että asettautumispalvelut tulevat luontevaksi osaksi kaupungin palveluja.
 • Malleja kehitetään kohderyhmät ja viestintäkanavat huomioiden sekä digitaalisesti että muilla tavoin toteutettaviksi.

Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä koko ajan kehittäen.

Tulokset

SeutukaupunkiREKRY-hankkeessa on edistetty toimia, jotka liittyvät kansainvälisiin rekrytointeihin, kansainvälisten opiskelijoiden sitoutumiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen sekä työvoimapula-alojen vetovoimaan.

Erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella yritysten on usein vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Osaajapula rajoittaa yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä. Eri toimialojen pahenevaan työvoimapulaan on etsitty ratkaisuja kehittämällä sekä eri seutukaupunkien että kaupunkien eri toimijoiden yhteistyötä.

Hankkeessa on kehitetty yritysten kansainvälisten rekrytointien osaamista ja pyritty vauhdittamaan työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Hankkeessa on myös edistetty toimivien vastaanotto- ja kotoutumispalveluiden kehittämistä sekä luotu yhteisiä imagokampanjoita.

SeutukaupunkiREKRY-hankkeessa on edistetty toimia, jotka liittyvät kansainvälisten opiskelijoiden sitoutumiseen, maahanmuuttajien kotoutumiseen sekä työvoimapula-alojen vetovoimaan. Kansainvälisten rekrytointien edistäminen on ollut hankkeen keskeistä toimintaa. Intian-pilotissa osaavia työntekijöitä on haettu Intiasta, ja Live & Learn -toimintamalli on kehitetty tukemaan kansainvälisten opiskelijoiden opintoja ja kotoutumista. Savonlinnan Hankekehitys yhdessä Varkauden Navitas Oy:n kanssa oli vetovastuussa Intia-pilotin toteutuksesta työpaketissa 1.

Seutukaupunkien yrityksiä on myös autettu vahvistamaan positiivista työnantajakuvaa ja kehittämään sometaitojaan rekrytointien edistämiseksi.

Lue lisää: seutukaupunkiosaajat.fi.

Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 403 994 euroa. Julkinen rahoitus on 842 396 euroa, kuntarahoitus 561 598 euroa. Rahoittajaviranomainen on Etelä-Pohjanmaan liitto.

Hanketta hallinnoi Yrityssalo ja hankkeessa on mukana kaiken kaikkiaan 26 seutukaupunkia 8 eri ELY-keskuksen alueella (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Etelä-Savo, Pohjois-Savo).

Päätoteuttaja: Yrityssalo Oy (Salo)

Osatoteuttajat:

 • Alajärvi
 • Jokilaakson koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Kalajoki
 • Kauhajoki
 • Kristiinankaupunki
 • Kurikka
 • Kuusamo, Taivalkoski (Naturpolis Oy)
 • MicroENTRE – mikroyrittäjyyskeskus
 • Parkano
 • Pietarsaari (Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia)
 • Raahe (Koulutuskeskus Brahe)
 • Rauma (Laitila)
 • Salo (Yrityssalo Oy)
 • SASKY koulutuskuntayhtymä (Huittinen, Ikaalinen, Sastamala)
 • Savonlinna (Hankekehitys Oy)
 • Varkaus (Navitas Kehitys Oy)
 • Ylivieska

Verkostokumppanit:

 • Iisalmi
 • Keuruu
 • Loimaa
 • Kehitysyhtiö SavoGrow/Suonenjoki
 • Kauhava/Lapua

Minna Marttila
projektipäällikkö