Savonlinna Live 2!

01.12.2020 – 30.09.2021

Tavoitteet

Hanke reagoi pitkittyneen koronatilanteen aiheuttamiin toimintaympäristön muutoksiin Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelusektorilla. Tavoitteena oli turvata Savonlinnan alueen matkailu- ja palvelualan yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittymistä sekä tukea alan työllisyyttä murrostilanteessa.

Toimien vaikuttavuus kohdistui pääasiassa kuluvan vuoden sesonkeihin, mutta tavoitteena oli tuotekehityksen ja valmennuksen keinoin tukea yritysten sopeutumista myös pandemian jälkeiseen aikaan ja siihen liittyviin kysynnän muutoksiin mm. matkailun ympärivuotisuutta tukemalla.

Toimenpiteet

 • Tuotettiin kehitystyön tueksi kuluttajatutkimus kotimaan matkailijakohderyhmien matkustusaikeista ja Savonlinnan alueeseen kohdistuvista mielikuvista.
 • Kehitettiin alueen matkailu- ja palvelusektorille yhtenäinen ja alueen vahvuuksia esiin tuova koronaviestintäkonsepti ja jalkautettiin se yritysten käyttöön.
 • Vahvistettiin yritysten valmiuksia koronaturvallisten tuotteiden ja palveluketjujen kehittämiseen ja niistä viestimiseen valmennuksin.
 • Tuettiin palvelujen ympärivuotistamista ja palvelujen uudistamista tuotekehityksellä ja rakentamalla ja kampanjoimalla minisesonkeja hiljaisille vuodenajoille.
 • Kehitettiin yhdessä yritysten kanssa tapahtumia, tuotekonsepteja ja palveluita (Kaupunkijuhannus, Viikko-ohjelma, tapahtumakoosteet) uusien asiakaskohderyhmien houkuttelemiseksi ja sesongin pidentämiseksi.
 • Kehitettiin matkailun markkinointialustojen automaatiota ja ulkoilureitistöjen löydettävyyttä.
 • Lisättiin matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen, vertaistukeen ja kokemuksen kautta oppimiseen.
 • Vahvistettiin mielikuvaa Savonlinnan alueesta turvallisena ja ympärivuotisesti kiinnostavana matkakohteena mm. tuottamalla matkailualueesta virtuaalinen esittely.
 • Toteutettiin laajaa Savonlinnan matkailualueen alueellista ja valtakunnallista markkinointia kärkinä lapsiperhekohderyhmä, luonto, aktiviteetit ja tapahtumat.

Hyödyt yrityksille

 • Tukea ja valmennusta nykyisten ja uusien matkailijakohderyhmien koronaturvallisten tuotteiden ja palveluiden sekä jakelu- ja myyntikanavien kehittämiseen ja käyttöönottoon.
 • Käytännönläheistä valmennusta ajankohtaisiin yritystoiminnassa tarvittaviin viestinnän ja markkinoinnin digitaalisiin taitoihin.
 • Välineitä ja tilaisuuksia verkostoitumiseen ja yhteistyöhön matkailu- ja palvelualan yritysten sekä eri toimijoiden välillä.
 • Yhtenäinen toimintamalli koronaviestintään.
 • Näkyvyyttä Savonlinnan alueelle turvallisena ja ympäri vuoden kiinnostavana matkakohteena.

Tulokset

Hankkeen toimenpiteistä merkittävä osa tähtäsi välittömiin, vuoden 2021 sesonkeihin kohdistuviin vaikutuksiin. Yrittäjien kyky vastata muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin kohentui, uudet tuotteet ja markkinointi houkutti uusia kohderyhmiä, mikä näkyi varsinkin kesäsesongin kasvaneissa matkailijamäärissä.

Kohdetoimialojen liiketoimintaa ja kysyntää tukemaan rakentui merkittäviä myös tulevina vuosina hyödynnettäviä palveluita, toimintamalleja ja tuotteita. Esimerkkeinä koronaviestintäkokonaisuus, jota kehitetään edelleen yhtenäiseksi turvallisuusviestintämalliksi, Kaupunkijuhannus – nelipäiväinen kesäsesonkia pidentävä tapahtuma, uusia kohderyhmiä houkuttavat tapahtuma- ja tuotekonseptit, kuluttajatutkimus sekä markkinointialustojen ja palvelupolkujen parannukset.

Rohkeus ja yhteinen tahtotila uusien toimintamallien, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen yrittäjien keskuudessa kasvoi, ymmärrys uusien matkailijakohderyhmien tarpeista lisääntyi ja uutta tekemistä ja yhteistyöverkostoja ja vuorovaikutusväyliä sidosryhmien väliseen yhteistyöhön syntyi. Hankkeen saamassa palautteessa yrittäjät ilmaisi tahtotilansa ja halunsa jatkossa antaa panoksensa mm. alueen ympärivuotistamisponnisteluihin.

Rahoitus

Kokonaisbudjetti 140 000€, josta 80 % (112 000€) Euroopan sosiaalirahastosta ja 20 % (28 000€) Savonlinnan Hankekehitys Oy:ltä. Suomalainen viranomainen Etelä-Savon ELY-keskus, hallinnoija Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hanke käynnistyi 1.12.2020 ja päättyi 30.9.2021.

Tarja Koskimaa
projektipäällikkö

Sari Ahokainen
projektikoordinaattori

Niina Lallukka
projektisihteeri