Rural Growth Interreg Europe

01.10.2018 – 30.09.2022

Rural Growth-hankkeen jatkohanke

Syyskuu 2021- 31.8.2022

Rural Growth-hanke sai jatkoajan, jonka aikana päivitetään alueen tilannekuva koronapandemian jälkeisenä aikana ja jaetaan kokemuksia eri alueiden kanssa pandemiasta selvitymisestä ja elpymisestä. Hankkeen jatkoajalla

 • Tunnistetaan hyvät käytänteet, joilla koronapandemiaan on reagoitu eri alueilla.
 • Jaetaan yrityksille ja sidosryhmille tietoa hyvistä käytänteistä.
 • Edistetään hyvien käytänteiden hyödyntämistä 2021-2027 EU-rahoituskauden hankkeissa.

Yhteys strategioihin ja rahoitus:  Etelä-Savon maakuntaohjelma, Uudistuva

Hyödyt yrityksille

 • Mahdollisuus luoda kontakteja hankkeeseen osallistuvilla alueilla
 • Uusien ideoiden bongaaminen eri alueilta
 • Yrityslähtöisten uusien hankkeiden ideointi ja käynnistäminen

Hyödyt toimialalla: PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen maaseutualueilla ponnahduslautana matkailutalous, kestävä kehitys ja vihreät innovaatiot.

Tavoitteet

 • Maaseutuelinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen omaksumalla testattuja uusia toimintatapoja: kansainvälistyminen, digitalisaatio, uudet ansaintamahdollisuudet ja tuotteistaminen
 • Strategioiden (policy) kehittäminen tukemaan maaseutuelinkeinojen uudistumista. Hyvien käytäntöjen levittäminen toimenpideohjelmien kautta sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen maaseutualueilla
 • Alueelle ominaisten vahvuuksien vahvistaminen, tuotteistaminen ja uusien markkinoiden löytäminen.
 • Interreg Europe on aluekehitysohjelmien parantamista alueiden vuorovaikutusta edistävä hankerahoitus muoto: ”Policy Learning Platform”. Rahoittajan näkökulmasta tavoitteena on kehittämisohjelmien parantaminen (Suomen rakennerahasto-ohjelma Kasvua ja uusia työpaikkoja) ja uusien hankeideoiden edistäminen.

Toimenpiteet

 • Paikallisen sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen
 • Alueellisen kehittämissuunnitelman laatiminen kehittämisen pullonkaulojen poistamiseksi
 • Tutustumiskäynnit hankkeeseen osallistuvilla alueilla ja osaamisen siirto

Rahoitus

Kokonaisrahoitus 1 705 000 euroa. Savonlinna toteutusvastuussa Etelä-Savon maakunnan osalta 285 000 euroa.

Projektikumppanit

 • Nagykanizsa (Unkari)
 • Province of Drenthe (Alankomaat)
 • Savonlinnan Yrityspalvelut Oy (Etelä-Savo, Suomi)  
 • Po DELTA 2000 (Emilia-Romagna, Italia)
 • Medina del Campo (Castilla y León, Espanja)
 • Harghita County (Romania)
 • Newcastle University (Iso-Britannia). Asiantuntijapartneri

Tulokset

Opittiin kumppanialueilta keskiaikatapahtumien järjestämisestä, video mapping teknologian hyödyntämisestä matkailussa, social care farming-liiketoimintamalleista, maatalouden rakennemuutokseen sopeutumisesta eri maissa sekä digitalisaation edistämisestä. Hanke myötävaikutti keskeisesti Savonlinna Illumination-hankkeen sekä maakunnallisen Digiportaat-hankkeen käynnistämiseen. Käynnistyneiden hankkeiden rahoitus on luokka 2 miljoonaa euroa.

Kehittämissuunnitelman mukaisesti kehitysyhtiöt, julkiset rahoittajat, yrityspalveluorganisaatiot ja ProAgria suuntaavat toimenpiteitä a) maaseudun tuotteiden ja palvelujen markkinalähtöisen kaupallistamisen b) luovien verkostojen ja c) digitaalisten yritystoiminnan ratkaisujen löytämiseen ja jalkauttamiseen maakunnassa.

Toiminta jatkuu ja hankkeen vaikuttavuutta raportoidaan seurantakaudella 2019-2020.

Aineistot:  https://www.interregeurope.eu/ruralgrowth/

Uutiskirje 06/2022

Pellervo Kokkonen
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Pääkumppanit:

(Kuva: Savonlinnan kaupunki)