REWARD Interreg Europe

01.04.2024 – 30.06.2028


Retaining and attracting knowledge workers and skills for regional development
Kuinka vahvistetaan osaamispääomaa alueella ja houkutellaan osaavia työntekijöitä yrityksiin?

https://www.interregeurope.eu/reward

Ajankohtaista

REWARD – osaajia Etelä-Savoon – sidosryhmätapaaminen

27.8. 2024 kello 9-11
Othello-kabinetti – Original Sokos Hotel Seurahuone
Kauppatori 4-6, Savonlinna
Etäosallistuminen mahdollista (Teams)
Katso ajantasaiset tapahtumatiedot linkistä

Kyky houkutella ja sitouttaa osaajia on yrityksille ja alueille kriittinen kilpailutekijä

Tietoyhteiskunnassa tiedonhallinta, osaaminen ja erityistaidot edistävät investointeja, uuden liiketoiminnan syntymistä ja talouskasvua. Osaamisvaatimukset ovat monilla aloilla ja ammateissa kasvaneet merkittävästi. 

Tietotyöläiset työskentelevät tietointensiivisissä tehtävissä luomassa ja hyödyntämässä uutta tietoa. Juuri heidän roolinsa on keskeinen alueellisten innovaatioympäristöjen menestyksen kannalta ja suurimpia haasteita on riittävän osaajapoolin sitouttaminen työskentelemään tarjolla olevissa tehtävissä.

Osaajien puute avaintehtävissä haittaa monia alueita, jotka käyvät läpi teollisuuden rakennemuutosta, sijaitsevat syrjässä EU:n kasvukeskuksista ja kilpailevat osaajista esimerkiksi pääkaupunkialueen kanssa.

Alueiden kehittäjien, johtajien ja poliittisten päättäjien täytyy oppia toimimaan kansainvälisessä toimintaympäristössä ja ratkaisemaan näitä haasteita. Erityisen tärkeää on oppia ymmärtämään paremmin aivovuotoa sekä alueiden vetovoimaisuutta ilmiöinä. Silloin on mahdollista kehittää toimintatapoja, joilla voidaan tukea paikallistalolla älykästä erikoistumista, uudistumista ja yrittäjyyttä.

Yritykset ja julkinen sektori voivat yhdessä tarjota osaajille puitteet joissa voi kukoistaa

REWARD-hanke tehostaa toimijoiden yhteistyötä ja edistää toimenpiteitä, joilla parannetaan maakunnan innovaatioympäristöissä ja -verkostoissa toimivien yritysten edellytyksiä houkutella osaavaa työvoimaa palvelukseensa.

Selvitämme eri kohderyhmien tarpeet ja odotukset uramahdollisuuksien ja elinympäristön suhteen

REWARD-hankkeen tarkoituksena on arvioida strategioita, aloitteita ja käytäntöjä, joilla osaamispääomaa pyritään vahvistamaan alueilla.

Hankkeessa aluekehityksestä vastaavat partnerit tunnistavat, arvioivat ja jakavat hyviä käytänteitä sekä levittävät tietoa strategiasuosituksista ja hyvistä käytänteistä EU:n ja Interreg Europe-ohjelman piirissä.

Työ fokusoidaan neljälle osa-alueelle, joiden merkityksen partnerit ovat yhdessä tunnistaneet:

  • Yliopistojen ja korkeakoulujen sekä elinkeinoelämän yhteistyön lisääminen siten, että valmistuneita opiskelijoita voidaan houkutella avoinna oleviin tehtäviin.
  • Yrittäjyyden lisääminen ja yritysten tukipalvelujen parantaminen osaajien houkuttelemiseksi alueelle ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi.
  • Alueen yleisen vetovoiman hyödyntäminen ja vahvistaminen erityisten tavoiteltujen työntekijöiden houkuttelemiseksi.
  • Uusien työn muotojen hyödyntäminen työelämässä alueellisen osaamispääoman kasvattamiseksi (digitaaliset nomadit, etätyöntekijät ja osa-aikaiset asukkaat).

Hankkeen kohderyhmiä ovat erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tekevät yritykset, korkeakoulut ja tutkimusyksiköt.

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Savonlinnan kaupunki pyrkivät hankkeessa tunnistettuja ratkaisumalleja (good practices) hyödyntäen parantamaan toimijoiden mahdollisuuksia houkutella koulutettuja työntekijöitä osaamiskeskittymiin maakunnassa.

Tietoa hankkeessa tunnistetuista hyvistä käytänteistä ja muista tuloksista löydät hankesivulta https://www.interregeurope.eu/reward

Kuulemme yrityksiä ja tiivistämme yhteistyötä maakunnassa

Hanke haluaa mahdollisimman laajalti kuulla erityisesti yritysten näkemykset osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja käy sitten läpi toimenpiteiden toteutusta maakunnassa ja ’kehitysalustoissa’ yhdessä oppilaitosten ja TKI-tukiorganisaatioiden kanssa, jotta julkisella rahalla tehtävälle kehittämiselle saadaan paras mahdollinen hyöty.

Rekrytointikysymysten parissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa työskentelevät ovat tervetulleita osallistumaan sidosryhmäkuulemisiin, joissa kerrotaan kokemuksista muissa EU-maissa ja kuullaan toimijoiden näkemyksiä kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista.

  • Sidosryhmätapaaminen Savonlinnassa – kuinka houkuttelemme osaajia maakuntaan. 27.8. 2024 klo 9-11, Savonlinnan kaupungintalo.
  • Projektitapaaminen Sardiniassa. Teemana elinkeinoelämän ja yliopistojen yhteistyö.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan työskentelyyn, ota yhteyttä niin saat kutsuja tapaamisiin ja tietoa projektin toiminnasta sähköpostitse.

Yrityksiä autetaan hyödyntämään tuloksia käynnissä olevien osaamishankkeiden kautta: Työpolut SavonlinnaanDigihub – kasvua verkostoitumisellaNoheva Green Grow-up. Tarvittaessa keskustellaan yritysten kanssa lisärahoituksen hakemisesta lupaavimpien mallien käyttöön ottamiseksi.

Mikäli työhösi kuuluu rekrytointihaasteiden ratkominen voit mennä syvemmälle. Hankkeen edetessä tulemme julkaisemaan selvityksiä, joiden avulla pääset:

  • Perehtymään eri alueiden haasteisiin ja tekemiin toimenpiteisiin nykytila-analyysin perusteella (status quo analysis).
  • Tutustumaan jaettuihin hyviin käytänteisiin eri alueilta ja miettimään, löytyykö sieltä ratkaisuja sinulle.
  • Erityisteemojen osalta saat käyttöösi strategiayhteenvedon (policy development toolkit)

REWARD-hankkeen partnerit

REWARD-hanke kokoaa partnereiksi kahdeksan aluetta EU:n piiristä ratkomaan näitä haasteita.

Kaksi alueista on rakennemuutosalueita (FI, IE) ja viisi (PT, IT, SK, PL, CZ) kehityshaasteita kohtaavia alueita. Ilmiön tarkastelua tukeva asiantuntijapartneri on tutkimusinstituutti Kroatiasta.

LP1SuomiSavonlinnan Hankekehitys (lead partner)
PP2SuomiEtelä-Savon maakuntaliitto
PP3KroatiaMatkailuinstituutti (asiantuntijapartneri/advisory partner)
PP4PortugaliMédio Tejon kuntayhtymä
PP5ItaliaSardinian autonominen alue
PP6IrlantiLänsi-Irlannin kehitysyhtiö (Western Development Commission)
PP7SlovakiaTrnavan alue
PP8PuolaMasovian voivodikunta
PP9TšekkiPardubicen alueen kehittämistoimisto

Hankkeen rahoitus

Kokonaisbudjetti on 2 197 465 euroa. Etelä-Savon rahoitusosuus (LP1 ja PP2) on 642 166 euroa.

Ota yhteyttä

Susanna Peura

Susanna Peura

hankepäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Hankekokonaisuuden koordinointi

+358 40 152 5111
susanna.peura@savonlinna.fi