PK-yritysten muutoskyvykkyys

01.09.2022 – 30.11.2023

Pk-yritysten muutoskyvykkyys -hanke: Halu panostaa myyntiin ja markkinointiin korostui

Tavoite: Auttaa muutostilanteessa olevia pieniä- ja keskisuuria yrityksiä suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen tai uusille markkina-alueille. Jokaisen yrityksen kohdalla huomioitiin kiertotalouden, kestävän kehityksen, digitalouden ja ekosysteemien tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet.

Osallistujat: Savonlinnan seudulta hankkeeseen osallistui yhteensä 41 yritystä, joista pääosa oli alle kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä.

Toimenpiteet: Yrityskohtaisissa työpajoissa pureuduttiin yrityksen tarpeiden mukaan mm. myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen, tuotekehitykseen, innovaatioiden tuotteistamiseen, kansainvälistymiseen ja liiketoimintamallin uudistamiseen. Tarvittaessa yrityksiä tuettiin julkisten rahoitusinstrumenttien löytämisessä ja hakuprosessissa.

Rekrytointiin panostaville yrityksille järjestettiin työpaja, jossa osallistujat pystyivät tekemään yrityksilleen LinkedIn-sivuston. Lisäksi yleistä tietämystä vastuullisuudesta ja ekosysteemeistä strategisina työvälineinä lisättiin aamiaisinfoilla, jotka organisoitiin yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa.

Suhdannetilanteen kiristyessä nauhoitettiin ”Kuinka yrittäjä selviää voittajana taantumasta?” -podcast, jossa kolme kokenutta konkaria – Janne Tirronen, toimitusjohtaja, Punkaharjun Puutaito Oy, Antti Vainio, asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Reinikainen & Vainio ja Mika Tuononen, toimitusjohtaja ja rehtori, Tanhuvaaran urheiluopisto – keskustelevat hyvin avoimesti yrittäjän jaksamisesta kriisi- ja muutostilanteessa. Podcast on kuunneltavissa täällä.

Käytännön hyödyt osallistuneille yrityksille

Liiketoimintasuunnitelmien päivittäminen: Liiketoimintasuunnitelmaa on hyvä päivittää säännöllisin väliajoin. Näin se säilyy yrityksen strategisena työkaluna. Se tarvitaan myös rahoitushakemusten liitteenä.

Uusien markkinoiden tunnistaminen: Yritykseltä vaatii rohkeutta kasvaa. Toisaalta on hyvä tiedostaa, että kilpailu kovenee siirryttäessä paikallisilta markkinoilta kansallisille ja kv-markkinoille. Ennen markkinointipanostuksia on selvitettävä tarjottavan tuotteen/palvelun kysyntä.

Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen: Paras lopputulos saavutetaan suunnitelmallisuudella. Tämä pitää sisällään kohderyhmittäin laaditut tavoitteet ja keinot.

Liikeideoiden ja innovaatioiden tuotteistamisen edistäminen: Tuotteistaminen vaatii pääomaa, oikeita yhteistyökumppaneita ja aikaa. Ja tietysti myös onnea!

Kansainvälistymisen edistäminen: Kansainvälistyminen on aina investointi, joka vaatii huolellista markkinaselvitystä, oikeita resursseja ja ennen kaikkea kilpailukykyä ja taitoa. Kansainvälistyminen maa kerrallaan on kuitenkin aito mahdollisuus!

Julkisten rahoitusinstrumenttien hakeminen: Yrityksille on olemassa laaja valikoima yritystukia. Oikean rahoitusinstrumentin löytämisessä ja hakemusten täyttämisessä voi hyödyntää kaupungin yrityspalvelun asiakaspalvelua.

Verkostoitumisen edistäminen (esim. ekosysteemit, tuotekehityspartnerit): Parhaimmillaan ekosysteemit ja klusterit nopeuttavat innovointia ja niiden tuotteistamista, kun tavoitteena on globaalit markkinat. Kaikkea ei tarvitse eikä kannata tehdä yksinään!

Yrittäjien tukeminen kriisi- ja muutostilanteissa: Tyypillinen yrittäjä on päättäväinen ja sitkeä. Ylä- ja alamäet kuuluvat osana liiketoimintaan. Joskus yllättävä shokki voi läväyttää jopa konkurssin uhan päin kasvoja. Kaikesta kuitenkin selviää! Kuuntele podcast yrittäjän jaksamisesta.

Rahoitus

PK-yritysten muutoskyvykkyys oli maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttajat olivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Etelä-Savon Kauppakamari ja Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 597 633 euroa. Hanketta rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja hankkeen toteuttajat.

Aikataulu

1.5.2022 – 30.11.2023

Raija Heimonen

yrityskehittäjä
Savonlinnan Hankekehitys Oy