Luonto-Saimaa

01.05.2020 – 30.04.2023

Hyödyt yrityksille

Hankkeessa tuetaan Etelä-Savossa toimivia yrityksiä luontomatkailun tuotekehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa sekä autetaan löytämään sopivat myyntikanavat ja asiakasryhmät.

Tarjoamme yrityksille 100 € omavastuulla tukea ja koulutusta koko myyntipolku huomioiden. Tuotteet testataan ja hiotaan toimiviksi kokonaisuuksiksi, jotka ovat helposti ostettavissa digitaalisissa kanavissa.

Yritys saa:

 • yrityskohtaisen alkukartoituksen ja sparrausta tuotekehitykseen.
 • tukea markkinointiin ja myyntiin, esim. sopivan alustan ja kanavien valinta sekä niihin koulutuksia.
 • näkyvyyttä luontomatkailuun liittyvissä markkinointikampanjoissa.
 • osallistumisen luontomatkailun tuotteistuskoulutukseen (7-10 pv) sekä muihin lyhyempiin koulutustilaisuuksiin.

Tavoitteet

Luonto-Saimaa -hankkeen lähtökohta on nostaa Savonlinnan seutu ja Saimaa valtakunnalliseksi kestävän ja vastuullisen luontomatkailun destinaatioksi. Yleisenä tavoitteena muiden maakunnan luontomatkailuhankkeiden kanssa on, että Saimaan alueesta tulee kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuin luonto-, kulttuuri- ja hyvinvointimatkailun keskittymä Suomessa, ja että Saimaan alueen luonto- ja kulttuuripalveluja kehitetään kansainvälisen matkailijan vaatimusten tasolle.

Savonlinnan Hankekehityksen ja Savonlinnan Seudun Matkailun osatoteutuksien tavoitteita ovat:

 • Luoda uusia elämyksellisiä tuotteita ja palveluita, jotka hyödyntävät Saimaan järviluonnon ja metsien ainutlaatuisia vahvuuksia.
 • Löytää uusia palveluntarjoajia ja luoda pooli luonto- ja hyvinvointielämyksiä tarjoavista yksityisistä toimijoista.
 • Kehittää uudenlainen viestintäkonsepti Saimaa-elämyksille, joita on mahdollista ostaa digitaalisesti uusina matkailutuotteina.
 • Kehittää alueen luontomatkailureitistojä uudeksi vetovoimatekijäksi.
 • Kasvattaa Savonlinnan seudun matkailullista vetovoimaa, matkailutuloa ja yritysten liikevaihtoa sekä synnyttää uutta liiketoimintaa.

Metsähallituksen osatoteutuksen tavoitteita ovat:

 • Saimaan suojelualueiden vetovoimaisuuden parantaminen.
 • Luontomatkailun vastuullisuutta ja kestävyyttä tukevien aineistojen tuottaminen suojelualueita liiketoiminnassaan hyödyntäville luontomatkailuyrityksille.
 • Punkaharjun palveluiden ja reitistöjen kehittäminen kaikille soveltuvana esteettömänä luontomatkailukohteena.
 • Riihisaaren – Saimaan luonto- ja museokeskuksen vetovoimaisuuden kehittäminen (yhdessä Savonlinnan hankekehityksen kanssa).
 • Esiselvityksen laatiminen Saimaan maailmaperintökohteen hakemuksen laatimisen sisällöistä, reunaehdoista, rajauksesta ja osallistamissuunnitelmasta.

Toimenpiteitä

 • Luontoon, hyvinvointiin ja paikallisuuteen perustuvan tuotekehitysprosessin sekä myynnin ja markkinoinnin tukeminen matkailuyrityksissä.
 • Uudenlaisten viestintäsisältöjen ja opastusratkaisujen kehittäminen ja pilotointi. Uusien paikallisoppaiden aktivointi.
 • Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston matkailullinen kehittäminen, esim. lähiluontokohteiden kautta.
 • Luontomatkailureitistöjen kehittäminen ja niiden löydettävyyden parantaminen.
 • Riihisaaren Saimaan luonto- ja museokeskuksen kehittäminen matkailukohteena.
 • Saimaan suojelualueiden kestävä luontomatkailu ja opastus, mm. materiaalien tuottaminen.
 • Esiselvitys Saimaan alueesta UNESCOn maailmanperintökohteeksi.

Tulokset

 • Hankkeen aikana syntyi uusia pyöräily-, retkeily-, soutu/melonta- sekä talvi- ja erikoisreittejä. Kaikki reitit löytyvät Outdooractivesta ja Visit Savonlinnan reitit sivuilta.
 • Metsähallituksen ylläpitämillä reiteillä tehtiin konkreettisia parannuksia, esim. Punkaharjulle tehtiin esteettömyyskartoitus ja kehitettiin esteettömiä reittejä. Myös Linnansaaressa ja Kolovedellä parannettiin esteettömyyttä. Uusia kylttejä asennettiin Punkaharjun reiteille sekä Hytermän soutuveneiden lähtöpaikalle. Punkaharjulla myös retkietiketti-teemainen sisältö (maastotaulut ja mobiilipeli).
 • Savonlinnan seudun reittien ja luontokohteiden näkyvyys lisääntyi eri markkinointitoimenpiteiden seurauksena. Visit Savonlinnan, Luontoon.fi:n, Outdooractiven ja Bikelandin (pyöräreitit) lisäksi hankkeen aikana valmistui karttoja, oppaita, päivitettyjä esitteitä sekä Saimaa Pyöräilyopas -kirja.
 • Luontomatkailureitistölle tehtiin kehittämissuunnitelma, jota käytetään ohjenuorana reittien jatkokehittämiselle.
 • Viestinnän vuosikellot Linnansaaren, Koloveden ja Punkaharjun alueilla toimiville yrityksille (Metsähallitus) sekä somemarkkinoinnin vuosikello luontomatkailuteemalla kaikille alueen yrityksille.
 • Riihisaaren museota uudistettiin sisätiloissa sekä ulkoalueilla. Sisätiloihin tuli mm. uusi elämyksellinen sisäänkäynti (kalusteet, valaistus, asiakaspalvelutiski, äänihahmot) sekä uudistettu Saimaan sylissä näyttely ja teemaopastukset. Piha-aluetta elävöitettiin erilaisin kokeiluin (esim. lainattavat puuveneet ja lammasaitaus kesällä 2021 ja 2022, Minimetsä-teos, uusi grillipaikka, riippumatot ja aurinkotuolit) tavoitteena lisätä ajanviettoa ja viihtymistä myös museon ulkoalueilla.
 • Savonlinnan kansallisen kaupunkipuistoon valmistui pilottireitti, Linnakaupungin tarina: Erik Axelssonista Aino Acktéen. Reitin tavoitteena on esitellä kaupungin rakentumista linnan ympärille. Reitin lähtöpaikka Riihisaaren pihalla.
 • Kansallisen kaupunkipuiston jatkokehittämistä varten valmistui opastusviestintäsuunnitelma sekä kehittämisehdotuksia matkailun näkökulmasta.
 • Yritysten kanssa tehtiin tuotekehitystä ja saatiin uusia luontoon pohjautuvia, vastuullisia matkailutuotteita myyntiin. Yrityksille järjestettiin koulutuksia tuotekehitykseen, digitaalisiin myyntikanaviin sekä vastuullisuusviestintään liittyen.
 • Metsähallituksen tuotoksina valmistui myös:

Rahoitus

Luonto-Saimaa on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Savonlinnan Hankekehitys Oy ja osatoteuttajina Metsähallitus ja Savonlinnan seudun matkailu.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 057 420 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (80 %), kunnat (9 %), muu julkinen rahoitus (9 %) ja yksityinen rahoitus (2,5 %).

Osatoteuttajien sivut

Metsähallitus

Savonlinnan Seudun Matkailu

Jenni Mikkonen/Savonlinnan Hankekehitys Oy
projektipäällikkö

Nita Silvennoinen/Savonlinnan Seudun Matkailu Oy
Content Specialist

Mia Viitanen/Metsähallitus
projektipäällikkö