Local Flavours Interreg Europe

01.08.2019 – 31.01.2023

    Katso Local Flavours -video!
  Local Flavours -esite

Hyödyt yrityksille

• Kulttuuri- ja luonnonperinnön parempi hyödynnettävyys matkailussa
• Matkailijavirtojen tasaisempi jakautuminen
• Mahdollisuus vaikuttaa Etelä-Savon matkailustrategiaan
• Verkostoituminen koti- ja ulkomaisten toimijoiden kanssa
• Uusia käytänteitä ja toimintamalleja omaan toimintaan
• Opintomatkoja ulkomaille
• Sparrausta ja taustatukea uusille tai hakuvaiheessa oleville hankeaihioille

Tavoitteet

• Maakunnallinen matkailustrategia yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa
• Pienten, syrjäisestä sijainnista kärsivien paikkakuntien vetovoiman lisääminen
• Uusia puitteita yhteistyölle ja toiminnalle
• Paikallisen kulttuuriperinnön arvostus ja hyödyntäminen matkailussa
• Autenttisten matkailukokemusten tarjonnan lisääminen

Toimenpiteet

Local Flavours on kansainvälinen Interreg Europe -hanke, jossa Savonlinnan Hankekehitys Oy on ainoa suomalainen hankekumppani. Interreg Europe -hankkeiden tärkein toimenpide on hyvien käytäntöjen oppiminen toisilta kumppaneilta ja niiden soveltaminen omaan toimintaan. Siksi hankkeen sidosryhmiä kutsutaan opintomatkoille, joita järjestetään puolivuosittain eri partnereiden isännöiminä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehityskohteiksi valittujen hankeaihioiden pohjalta Etelä-Savoon laaditaan toimintasuunnitelma, jonka suunnitteluun osallistuu hankkeen sidosryhmiä. Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa tehdään yhteistyötä hankkeen sidosryhmiä hyödyttävän matkailustrategian laatimiseksi maakunnalle.

Matkailu- ja kulttuuriperintöalojen toimijoita autetaan lisäämään autenttista, kulttuuriperintöön perustuvaa matkailutarjontaa. Local Flavours -hanke voi edesauttaa uusia kehitettäviä hankkeita ja antaa taustatukea hankkeiden toteuttamiseen, esimerkiksi verkostojen muodostamisessa.

Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää autenttisten matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen ja uudenlaisten yhteistyömekanismien luomiseen paikallisten ihmisten sekä kulttuuri- ja matkailualojen toimijoiden välillä. Myös matkailijoiden ja paikallisten keskinäisten vuorovaikutuksen lisääminen on merkittävässä roolissa hankkeessa.

Tutustu hankkeessa tehtyyn Saimaan alueen kulttuuriperinnön sekä luovien alojen tilannekatsaukseen:

Status Quo analysis for Lake Saimaa region from Matkailufoorumi

Rahoitus

Local Flavours -projektin kokonaisbudjetti on 1 777 873 euroa. Hanketta rahoittavat Interreg Europe -ohjelma Euroopan aluekehitysrahastosta (85 %) ja kansalliset rahoittajat. Päätoteuttajana toimii unkarilainen Institute of Advanced Studies.

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n osuus aluekehitysrahastolta tulevasta kokonaisbudjetista on 175 071,10 euroa ja omarahoitusosuus 30 895,03 euroa. Tämän summan osittaiseen kattamiseen haetaan rahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Projektikumppanit

• Institute of Advanced Studies, Unkari (päätoteuttaja)
• Harghita County Council, Romania
• Municipality of ‘s-Hertogenbosch, Alankomaat
• Waterford City and County Council, Irlanti
• Savonlinnan Hankekehitys Oy, Suomi
• Municipality of Vittorio Veneto, Italia
• Riga Planning Region, Latvia
• Institute for Tourism, Kroatia

Lisätietoja: https://www.interregeurope.eu/localflavours/

Kuva: S.Peura/Savonlinnan Hankekehitys Oy

Susanna Peura

Susanna Peura

hankepäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 40 152 5111
susanna.peura@savonlinna.fi

Pellervo Kokkonen

Pellervo Kokkonen

erikoisasiantuntija ja hankevalmistelija
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 44 758 5472
pellervo.kokkonen@savonlinna.fi