Investointien edistäminen Etelä-Savossa

01.01.2023 – 31.12.2025

Hyödyt yrityksille

Yritysten investoinnit ja yritysten kasvu on keskeinen alueiden elinvoimaa kasvattava tekijä. Elinkeinoelämän uudistuminen ja uuden teknologian käyttöönotto tapahtuu käytännössä investointien kautta.
Potentiaalisten investoijien hakeminen, työskentely investorien kanssa ja ns. after care työ.

Tavoitteet

Hankkeessa haetaan ja edistetään investointeja maakuntaan ja samalla kehitetään alueen kyvykkyyttä investointien houkuttelemiseksi ja saamiseksi. Hankkeen painopiste on investointien edistämistyön ja toimintamallien käytännönläheinen kehittäminen.

Investointien edistämisen painopistealeuita ovat:

  • vihreä siirtymä, metsäbiotalous,
  • matkailun investoinnit,
  • kiertotalous,
  • puhtaan veden teknologiat ja
  • cleantech.

Tavoitteena on jo olemassa olevien älykkään erikoistumisen strategian mukaisten ekosysteemien ja klustereiden vahvistuminen uusilla toimijoilla sekä investoinneilla ja aikaansaada sitä kautta konkreettista vaikuttavuutta ja elin voiman kasvua.

Toimenpiteet

  • Investointimahdollisuuksien tunnistaminen klustereissa muuttuvassa toimintaympäristössä
  • Klustereiden investointitarjoaman ja -kohteiden kehittäminen
  • Sijoittumismahdollisuuksien markkinointi, sijoittumis- ja investointiliidien haku
  • Investori- ja sijoittujaprosessien kehittäminen konkreettisten sijoittumistapausten kautta
  • Aiemmin sijoittuneiden yritysten kasvua ja lisäinvestointien edistäminen

Rahoitus

Hankeen budjetti on 279 786 euroa, josta EU- ja valtionrahoitus on 80 % (223 829 euroa) ja omarahoitus 20 % (55 957 euroa). Hanke toteutetaan maakunnallisena hankkeena yhteistyössä Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seutujen kesken.

Ota yhteyttä

Alena Tsimbalova

Alena Tsimbalova

projektipäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 50 339 1944
alena.tsimbalova@savonlinna.fi