Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossa

01.01.2019 – 30.06.2022

Hyödyt yrityksille

Invest-in -kohteiden (tarjoaman) kokoaminen ja niihin liittyvän markkinointimateriaalin ja taustaselvityksien toteuttaminen. Potentiaalisten investoijien hakeminen, työskentely investorien kanssa ja ns. after care työ.

Hankkeessa keskitytään maakunnan osaamisintensiivisiin kärkialoihin ja hyödynnetään uusinta tietoa operatiivisissa invest-in -toiminnoissa.

Hankkeen tausta

Matkailuala elää voimakasta murrosvaihetta, jossa palveluprosessit uudistuvat digitalisaation myötä, asiakaskäyttäytymiseen ja sen ennakointiin on tarjolla uusia menetelmiä. Saimaa on saavuttamassa merkittävän matkakohteen statuksen, jossa sisällöt ja asiakaselämykset ovat vallitsevien ja tulevaisuuden trendien mukaisia.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia maakunnan ulkopuolisia, etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan kaupunkiseutujen yhteistyötä ja valmiuksia investointien saamiseksi.

Hankkeessa haetaan investointeja erityisesti maakunnan strategioiden painopistealoille niihin kohteisiin, joihin liittyy korkea osaaminen ja yhteistyömahdollisuudet alueella sijaitsevien yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Tärkeä rooli on yrityksillä, jotka pystyvät tarjoamaan palveluja ja toimimaan yhteistyössä uusien sijoittuvien yritysten kanssa. Tavoitteena on saada olemassa olevia klustereita vahvistumaan uusilla toimijoilla ja saada uusista verkostoista vaikuttavuutta siten, että kohteet ovat houkuttelevia investointipäätöksille.

Savonlinnan Hankekehitys Oy:n osatoteutus hankkeessa keskittyy matkailuinvestointien saamiseen Etelä-Savoon. Hankkeessa mm. tuotteistetaan ulkomaisten toimijoiden kannalta potentiaaliset matkailukohteet. Painopisteenä ovat resort-kohteet ja risteilyliiketoiminta.

Kohdealue

Etelä-Savon maakunta; Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnat

Kustannusarvio ja rahoitus

Maakunnallisen hankkeen koko kustannusarvio on noin 668 000 euroa. Savonlinnan osatoteutuksen budjetti on noin 247 000 euroa, josta EU- ja valtion rahoitusta on 70% (noin 173 000 euroa) ja omarahoitusta 30% (noin 74 000 euroa).

Alena Tsimbalova
Savonlinnan Hankekehitys Oy