Food from Wilderness – Saimaan ruokayritysten markkina-aseman vahvistaminen kansainvälisesti

12.05.2019 – 31.12.2020

Hyödyt yrityksille

Food from Wilderness -hankkeen tarkoituksena on tuottaa pienille eteläsavolaisille elintarvikealan yrityksille niiden tarvitsemaa apua yrityksen markkina-aseman hahmottamiseen, jakelukanavien löytämiseen ja yrityksen vientivalmiuksien selvittämiseen.

Hankkeessa luodaan yritykselle kansainvälistymisstrategia, joka käsittää tarvittaessa myös tuotestrategian ja jakelukanavastrategian. Asiantuntijat auttavat tuotearvioinnissa ja -testauksessa sekä valittujen tuotteiden modifioinnissa ja lokalisoinnissa kohdemarkkinaan. Yritykset osallistuvat tavoitteellisesti alan myyntitapahtumiin (esim. Grüne Woche -messut), tapaavat jälleenmyyjiä ja perehtyvät kuluttajamarkkinoihin saksalaisten ostokäyttäytymisen ja tuotteiden myyntikonseptien selvittämiseksi.

Lisäksi Etelä-Savon ja Saimaan alueen tuotetarjonnasta tehdään saksankielisille markkinoille suunnatut portfoliot ja markkinointimateriaalit, joissa esitellään yritysten tuotteet.

Hankkeessa vientiä lähestytään yhteistyön näkökulmasta ja pelkän viennin sijaan etsitään ensisijaisesti kosketus kohdemarkkinaan paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta.

Tavoitteet

1. elintarvikkeiden viennin määrän moninkertaistuminen nykyisestä
2. Suomen ulkopuolelle tuotteita myyvien yritysten määrä kaksinkertaistuu
3. yli miljoona uutta asiakasta on päässyt kosketuksiin eteläsavolaisten ruokatuotteiden kanssa
4. yrityksissä syntyy kehittämisinvestointeja
5. kansainvälisestä kehittämisestä ja myynnistä on tullut tai tulossa jatkuvasti kasvavaa strategista toimintaa
6. kansainvälistyminen on tavoitteena entistä useammassa elintarvikealan yrityksessä

Toimenpiteet

Elintarvikealan yritykset kontaktoidaan, jokaisen yrityksen tarpeet kartoitetaan ja tavoitteet arvioidaan. Tämän jälkeen määritellään yrityskohtaiset toimenpiteet. Hanke tarjoaa yrityksille kehittämistoimenpiteitä erilaisiin tarpeisiin riippuen siitä, onko yrityksellä korkea vientivalmius, rajatummat vientivalmiudet, halukkuus laatia kasvustrategia tai halu alkaa kerryttää vientiosaamista.

Hankkeessa järjestetään yrityksien yhteisiä messuesiintymisiä sekä kohdennettuja myynti- ja mediatilaisuuksia. Yrityksille tarjotaan benchmarking-matkoja ja tapahtumia, ja tavoite on, että benchmarkingista tulee osa kehittämisen ja tuloksenteon työvälineistöä. Hankkeen toimenpiteenä on myös vastuullisuusviestinnän kehittäminen.

Rahoitus

Hankkeen päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 665 312 € / noin 2½ vuotta. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) – ja valtion rahoitus on 70%, kuntien rahoitus 20% ja yksityinen rahoitus 10% kokonaisrahoituksesta. Kuntarahoittajia ovat Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki. Kuntien rahoituksesta Savonlinnan osuus on 42 581 € / noin 2½ vuotta.

Mediaosumat

Finntastic (eng) 30.12.2019
Maaseudun tulevaisuus 6.1.2020
Saimaa Presse DE

Päivi Karhunen
projektipäällikkö
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Kirsi Mättölä
yrityskehittäjä
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

(Kuva: Savonlinnan kaupunki)