Euroopan neuvoston kulttuurireitit Etelä-Savossa

01.01.2019 – 31.12.2019

Hyödyt yrityksille ja yhteisöille

Hankkeessa kehitettävien Pyhän Olavin reitin ja esihistoriallisen kalliotaiteen kulttuurireitin tarkoituksena on tukea matkailuelinkeinoa. Kansainvälinen reitti houkuttelee kävijöitä ulkomailta. Samalla se tuo seudun historiaa ja matkailutarjontaa myös paikallisten tietoisuuteen, mikä lisää kotiseudun arvostusta. Hanke kannustaa matkailualan toimijoita kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, kun sen avulla nostetaan esiin alueeseen liittyviä erikoisaiheita. Hankkeessa tarinallistetaan molempien kulttuurireittien kohteita matkailijoiden mielenkiinnon herättämiseksi ja matkailutarjonnan kehittämisen tueksi.

Hankkeessa aihekokonaisuudet kootaan mm. VisitSavonlinna-sivustolle. Näitä sivuja toimijat voivat hyödyntää ”kattoteemana”, jonka alla he voivat tuoda esiin omaa tarjontaansa. Näin reittien aiheisiin liittyvä palvelu- ja tuotevalikoima löytyy helposti yhteen koottuna, mikä tekee niistä houkuttelevampia matkailijoille.

Lisäksi sekä Pyhän Olavin mannerreittiä että esihistoriallisen kalliotaiteen kulttuurireittiä varten luodaan toimijoiden verkosto, jota matkailuyritykset voivat hyödyntää markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Kulttuurireittihanke on tarkoitettu hyödyttämään yrittäjien lisäksi yhdistyksiä, kaupunkeja, kuntia, seurakuntia ja muita organisaatioita.

Tavoitteet

Euroopan neuvoston kulttuurireitit Etelä-Savossa -hankkeessa kehitetään kahta uutta kulttuurireittiä, joiden aiheet ovat Pyhä Olavi ja esihistoriallinen kalliotaide. Tavoitteena on luoda em. aiheisiin sopivista käyntikohteista, tuotteista, palveluista ja tapahtumista muodostuvat matkailulliset kokonaisuudet, joille lopulta haetaan Euroopan neuvoston virallista kulttuurireittistatusta. Näin Savonlinnan alueen kulttuurireitit kytkeytyvät kansainvälisiin kulttuurireitteihin.

Toimenpiteet

Pyhän Olavin reitti konseptoidaan matkailijoille. Kalliotaidereitin perustana ovat Astuvansalmen kalliomaalaukset, joita halutaan tarjota kokemuksena vierailijoille esimerkiksi museoissa.

Hankkeessa dokumentoidaan kohteita, suunnitellaan reittejä, kehitetään elämyksellinen vierailukonsepti ja luodaan tarvittavat verkostot ja toimintamallit kansainväliseen reittiin liittymistä varten.

Hankkeen kehityskohteita ovat:

1. Pyhän Olavin mannerreitti

Pyhä Olavi tunnetaan Euroopan laajuisesti, ja hän oli keskiajalla Pohjoismaiden suosituin pyhimys. Sitä kautta Olavin-kultti jätti jälkensä Suomen vuotuistietoon ja perinteisiin. Pyhä Olavi on merkittävä myös ortodoksisessa uskonnossa. Olavi Haraldsson oli vuosina 995–1030 elänyt viikinkikuningas, joka haudattiin kuolemansa jälkeen Nidarosin katedraaliin Trondheimiin. Olavi tuli tunnetuksi kristinuskon levittäjänä, ja hän kuoli marttyyrina. Vuosi kuolemansa jälkeen Olavi julistettiin pyhimykseksi. Hänen mukaansa on nimetty Suomessakin lukuisia kirkkoja sekä Olavinlinna, joka on ainoa Pyhältä Olavilta nimensä saanut linna maailmassa. Lisäksi Savonlinnassa on yhä Olaviin liittyviä perinteitä. Tunnetuin lienee Pyhän Olavin päivä 29. heinäkuuta. Myös linnan mustan pässin alkuperä liittyy Pyhän Olavin juhlintaan.

Suomessa on jo käynnissä syksyllä 2017 alkanut Turun yliopiston koordinoima Pyhän Olavin mannerreitti -hanke. Siinä luodaan Turusta Pieksämälle kulkeva vaellusreitti, jonka varrelta löytyy Pyhään Olaviin liittyviä käyntikohteita, useimmiten hänen mukaansa nimetty kirkko. Savonlinnan reittiosuus on tarkoitus liittää tähän laajempaan reittiverkostoon. Kun Pyhän Olavin mannerreitti on kokonaisuudessaan valmis (Savonlinnasta Turkuun), reittiä haetaan liitettäväksi osaksi kansainvälistä Pyhän Olavin reittiä. Suomesta siihen kuuluu jo St Olav Waterway -merireitti, joka yhdistäisi Savonlinnasta alkavan mannerreitin Ruotsin kautta Norjan Trondheimiin kulkevaan Pyhän Olavin reittiin. Tulevaisuudessa reittiä olisi mahdollista jatkaa myös Novgorodiin, jossa Olavi Haraldsson asui jonkin aikaa.

2. Esihistoriallinen kalliotaidereitti

Toinen kulttuurireittihankkeen kehityskohteista on esihistoriallisen kalliotaiteen kulttuurireitin luominen. Työ tapahtuu tiiviissä yhteistyössä Mikkelin kanssa, sillä sen alueella sijaitsee Euroopan suurimpiin kuuluva kalliomaalauskokonaisuus Astuvansalmi Ristiinassa. Tämän teeman osalta tavoitteena ei ole luoda yhtenäistä reittiehdotusta, vaan vaikeapääsyisten kohteiden takia alueen kalliomaalauksia tuodaan esiin muulla tavoin, esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden avulla. Kalliomaalaukset ovat toistaiseksi vasta vähän hyödynnetty aihe, mutta se tarjoaa paljon mahdollisuuksia matkailun kehittämiseen Savonlinnan seudulla, koska alueelta löytyy monia kalliomaalauksia ja muitakin teeman aikakauteen sopivia kohteita. Euroopassa jo toiminnassa oleva esihistoriallisen kalliotaiteen kulttuurireitti Prehistoric Rock Art Trails ulottuu 42 000 vuoden takaisesta ajanjaksosta paikoitellen aina varhaiselle rautakaudelle saakka. Savonlinnan alueelta on tehty arkeologisia löytöjä (esim. muinaisia koruja, kampakeramiikan paloja), jotka sopisivat reitin aiheeseen.

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuurimatkailun kehittämishankkeeseen (45 000 €) ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Tulokset

Pyhän Olavin kulttuurireitti:

Esihistoriallisen kalliotaiteen kulttuurireitti:

  • Astuvansalmen kalliomaalaukset Prehistoric Rock Art Trails -kulttuurireitin jäseneksi
  • Mikkelin kansainvälinen kalliotaideseminaari

Yhteistyötahot

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Pyhän Olavin Kilta ry, Savonlinnan oppaat ry, Kansallismuseo/Olavinlinna, Saimaan luonto- ja museokeskus / Savonlinnan maakuntamuseo

Lisätietoja:

Pyhän Olavin Kilta ry, pyhanolavinkilta@gmail.com 

Pyhän Olavin mannerreitti, pyhanolavinmannerreitti.fi

Susanna Peura
Savonlinnan Hankekehitys Oy