Etelä-Savon pk-yritysten aktivointi- ja kehittämisohjelma AKTIVAATTORI – KILPAILUKYKYÄ LIIKETOIMINTAOSAAMISESTA

01.05.2016 – 30.04.2019

Hyödyt yrityksille

  • Yrityksen resursseihin peilattu, kasvun ja kilpailukyvyn kehittämisen polku
  • Liiketoimintaosaamisen ja kilpailukyvyn tarkoituksenmukainen kehittäminen
  • Keksintöjen kaupallistaminen, myynti ja markkinointi
  • Kansainvälistyminen
  • Kehittämisen ja investointien rahoitus
  • Asiantuntijateemat; markkinassa läsnäolo, digitaaliset ratkaisut

3-vuotisen hankkeen tavoitteena on alueen pk-yritysten kasvuhalukkuuden aktivointi, kasvun esteiden ja kasvukykyyn liittyvien osaamistarpeiden tunnistaminen sekä kasvumahdollisuuksien löytäminen.  Hankkeella edistetään osallistuvien yritysten toiminnan kannattava kasvua ja lisätään alueella toimivien vientiyritysten määrää. Hankkeen tuloksena lisätään myös alueen pk-yritysten tietämystä eri toimijoiden tarjoamista rahoitus- ja avustusmahdollisuuksista.

Toimenpiteet

Yrityskohtaiset kasvuohjelmat, kasvun rahoitus, myynti & markkinointi, sparraus & coachaus

Seminaarit, tiedotus, tuotteistetut kehittämispalvelut

Rahoitus

Aktivaattori on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Mikkeli Oy ja osatoteuttaja Savonlinnan kaupunki, Elinkeinopalvelut.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 583277€. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (75 %) ja hankkeen toteuttajat.

Tulokset : Rahoitus; valmiit 10.7 M EUR

Rahoitus; keskeneräiset 18,5 M EUR

Muodostetut työpaikat; 43 kpl

Matti Muhonen
yrityskehittäjä
Savonlinnan Hankekehitys Oy