Etelä-Savo Goes Global

01.03.2024 – 30.06.2026

EU:n osarahoittama -logo ja Etelä-Savon maakuntaliiton logo

Hyödyt yrityksille

Yritysten kansainvälistyminen sekä sen myötä niiden liiketoimintojen vahvistaminen ja monipuolistaminen. Uudet asiakkaat, tuotekehitys ja ideointi.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää eteläsavolaisten yritysten kansainvälistymistä ja vientiä sekä poistaa mahdollisia pullonkauloja, jotka estävät kansainvälistymistä. Hankkeen avulla yritysten vientiosaaminen kasvaa ja liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät. Hanke palvelee yrityksiä joko ryhmänä tai erikseen.

Toimenpiteet

Savonlinnan alueen yritysten sparraus ja niiden valmiuksien parantaminen kansainvälisille markkinoille menemiseen, kansainvälisen toiminnan aloittamiseen ja vahvistamiseen.

Markkinatiedon kerääminen ja hyödyntäminen strategisilla kohdemarkkinoilla.

Erilaiset toimenpiteet yritysten kanssa valikoiduilla kohdemarkkinoilla, kuten

  • Road-showt ja sieltä saatavan markkina- ja yritystiedon kerääminen, kohdemarkkinoilla tapahtuvat tuote-esittelyt sekä tuotteen tai palvelun testaukset ja koemarkkinointi.
  • Tapaamisten käytännön järjestäminen sovitulla kohdemarkkinoilla yhteistyössä sikäläisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
  • Kohdemarkkinoiden fact-finding tapahtuminen suunnittelu ja organisointi sekä niissä tapahtuva markkinoihin tutustuminen, markkinoiden riskien ja haasteiden selvittäminen ja hallinta.

Markkinoiden kontaktiverkoston laajentaminen. Potentiaalisten ulkolaisten asiakkaiden yritysvierailut ja niiden organisointi alueellamme. Yritysvierailuihin liittyvät tapaamiset asiakkaiden kanssa.

Rahoitus

Etelä-Savo Goes Global on kahden toimijan yhteishanke, jonka päätoteuttaja on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy. Savonlinnan Hankekehitys Oy toimii hankkeessa osatoteuttajana.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 001 595 euroa. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (80 %)  Etelä-Savon Maakuntaliiton kautta.

Ota yhteyttä

Matti Mäkinen

Matti Mäkinen

vientiasiantuntija
Savonlinnan Hankekehitys Oy

PK-yritysten vientineuvonta
Markkinakartoitukset
Tuotteen tai palvelun lokalisointi vientimarkkinoille
Etelä-Savo Goes Global

+358 50 350 6110
matti.makinen@savonlinna.fi