Digiportaat – Asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa

01.09.2023 – 31.08.2025

Hyödyt yrityksille

Hankkeen myötä yrityksille syntyy uutta osaamista digitaalisessa toimintaympäristössä. Tuloksena ovat paremmat digitaidot ja edellytykset uudistaa omaa liiketoimintaa. Osallistuvat yritykset saavat koulutusta, sparrausta ja konkreettista tukea digitaitojen vahvistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen yritystoiminnassaan.

Tavoitteet

Aiemmissa hankkeissa yrityksiltä kerättyjen tietojen perusteella on tunnistettu eteläsavolaisten yritysten tarve kehittää erityisesti digitaalisen markkinoinnin ja myyntikanavien hyödyntämiseen liittyvää osaamistaan.

Teknisesti orientoitunut koulutus ei yksin riitä, sillä digitaalisessa liiketoiminnassa menestyksen tae on asiakaskokemukseen panostaminen.

Erityisesti yksinyrittäjillä ja pk-sektorin yrityksillä ei useinkaan ole systemaattista tapaa asiakasymmärryksen huomioimiseen ja asiakaskokemuksen johtamiseen liiketoiminnassaan. 

Digiportaat-hankkeen tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten yritysten kykyä hyödyntää digitaalisuutta asiakaslähtöisemmän liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa.

Digiportaiden tavoitteena on tukea digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä alueen yrityksissä, edistää alueen verkkokaupan laajentumista kansainvälisille markkinoille sekä parantaa yritysten muutoskyvykkyyttä erityisesti asiakasymmärryksen kasvattamisen kautta – ja näin toimimalla mahdollista uudet liiketoiminta-avaukset sekä yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen vastaamaan paremmin asiakastarpeita.

Toimenpiteet

Digiportaat – Asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa hyödyntää aikaisemmissa Digiportaat ja Digiportaat 2.0 -hankkeissa luotuja ja hyväksi havaittuja toiminta- ja koulutusmalleja ja pyrkii kehittämään niitä entisestään – jotta jokainen osallistuva yritys saisi koulutuksista ja tuesta konkreettisia tuloksia ja muutoksia omaan liiketoimintaansa.

Hankkeessa kontaktoidaan useita satoja yrityksiä ja hankkeen toimenpiteisiin osallistuu arviolta 180 eteläsavolaista yritystä ja 40 yritysneuvojaa.

Hankkeen aikana toteutetaan 150 koulutuskertaa ja lisäksi järjestetään 10 kaikille avointa digi-infoa ajankohtaisista teemoista. Verkkokauppiaille tarjotaan kasvua ja kansainvälistymistä vauhdittava kasvupolku sekä verkkokauppaklubitoimintaa.

Yrityksille luodaan myös puitteet vertaisoppimiseen ja kokemusten jakamiseen, minkä on todettu tukevan ja vauhdittavan kehitystä.

Hankkeen tuloksena eteläsavolaisille yrityksille syntyy välittömästi uutta osaamista digitaalisesta toimintaympäristöstä, digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä ja asiakasymmärryksen kasvattamisesta.

Hankkeessa tuotettavat koulutusmateriaalit ovat avoimesti yritysten käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen.

Etelä-Savossa yritysneuvontaa suunnataan hankkeen kokemusten perusteella ja hankkeen tuloksia hyödynnetään alueen TKI-toiminnassa. Pitkällä aikavälillä Etelä-Savon alueesta, Mikkelistä ja Savonlinnasta tulee Itä-Suomen johtavia verkkokaupan keskittymiä.

Tutustu hankkeeseen ja sen koulutus- ja palvelutarjontaan tarkemmin Digiportaat-hankkeen nettisivuilla

Rahoitus

Digiportaat 2.0 on maakunnallinen hanke, jonka päätoteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina on Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy, Pro-Agria Etelä-Savo ry ja Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 381 628 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (80 %) ja hankkeen toteuttajat.

Lisätietoja: www.digiportaat.fi

Ota yhteyttä

Hannu Jaatinen

Hannu Jaatinen

digiyritysneuvoja
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 44 571 5857
hannu.jaatinen@savonlinna.fi

Elina Silvennoinen

Elina Silvennoinen

palvelupäällikkö
Savonlinnan Hankekehitys Oy

+358 44 417 4998
elina.silvennoinen@savonlinna.fi