DigiHub – Kasvua verkottumisella

01.09.2023 – 31.12.2025

Hyödyt yrityksille

Hankkeessa autetaan yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään kehittämällä moderneja tietotekniikkaan, automaatioon, robotiikkaan, data-analyysiin ja tekoälyn hyödyntämiseen perustuvia ratkaisuja yritysten liiketoimintaan, tuotekehitykseen ja tuotantoprosesseihin liittyviin haasteisiin.

Hanke auttaa yrityksiä kartoittamaan osa-alueita, missä moderneilla ICT-ratkaisuilla voidaan parantaa ja tehostaa yritysten ydintoimintoja, ja tuomaan ICT-ratkaisut kokonaisuutena osaksi yritysten jokapäiväistä toimintaa. Lisäksi hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään ICT-tarpeilleen osaavat tekijät, joko alan opiskelijat, ammattilaiset tai alan parhaat yritykset, tarpeen mukaan.

DigiHub-hankkeessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan kanssa.  Jyväskylän yliopisto tukee hanketta etsimällä osapuolten kanssa mahdollisuuksia yhteisiin tutkimus- ja kehitysprojekteihin alueen yritysten kanssa sekä edistää yritysten ICT-haasteiden ratkaisemista yliopiston opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöiden kautta. Yhteistyö antaa alan opiskelijoille mahdollisuuden toimia yritysten hankkeissa osana opintojaan

DigiHub-hankkeen myötä Savonlinnaan kasvaa ICT-alan ammattilaisten joukko, joka parantaa Savonlinnan alueen veto- ja pitovoimaa alan ammattilaisten joukossa ja auttaa ICT-alan työntekijöiden saatavuutta alueen yrityksille.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa räätälöitäviä ICT-kehityspalveluja alueen yrityksille, antaa ICT-asiantuntijatukea Teknologiapuisto Nohevan TKI-tiimeille ja rakentaa alusta, jolla yritysten tarpeet, sekä ICT-ammattilaisten ja alan opiskelijoiden osaaminen kohtaavat tuottaen uusia, yritysten tarpeisiin sovitettuja ratkaisuja.

Toimenpiteet

Hankkeessa kartoitetaan systemaattisesti Savonlinnan alueen teknologiayritysten konkreettisia ICT-kehittämistarpeita liiketoiminnan, palveluiden, tuotannon ja tuotekehityksen osalta. Hanke tarjoaa yrityksille kumppanuutta ja osallistuu yritysten keskipitkän tähtäimen ICT-strategian laatimiseen. Hanke avustaa yrityksiä kehittämishankkeiden projektoinnissa ja tarvittavan osaamisen hankkimisessa.

Hankkeessa luodaan ICT-alan opiskelijoiden ja asiantuntijoiden, sekä yritysten väliselle yhteistyölle DigiHub-yhteistyöalusta, jolla yritykset avaavat kehitystarpeitaan ja opiskelijat ja asiantuntijat avaavat osaamisprofiilejaan. Alusta yhdistää tarpeet ja tarjonnan, ja tarjoaa käyttäjilleen suoraviivaisen työkalun ICT-kehityshankkeiden toteuttamiseen. 

DigiHub-hanke kartoittaa kaikkien meneillään (XAMK, AALTO ja LUKE) olevien ja suunnitelmissa olevien TKI-hankkeiden projektipäälliköiden kanssa läpi ko. tutkimushaasteet ja tarjoaa tutkimusryhmille tietotaitoa tutkimushaasteiden ICT-rajapinnoista.

Hankkeen viestintä keskittyy hankkeen toimenpiteiden ja palveluiden sekä erityisesti DigiHub-alustan kohderyhmämarkkinointiin ja näihin liittyvän tiedon levittämiseen alueen yrityksille sekä kohde- ja sidosryhmille. Hankeviestinnässä tuotetaan sisältöjä mm. hankkeen uutiskirjeeseen ja verkkosivustolle, sekä sosiaaliseen mediaan.

Rahoitus

DigiHub – Kasvua verkottumisella -hankkeen kokonaisbudjetti on 563 957 euroa. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta (80 %), sekä Savonlinnan kaupunki (20%).

Hankkeen päätoteuttajana toimii Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Ota yhteyttä

Jouko Pöykkölä

Jouko Pöykkölä

tutkimusjohtaja
Savonlinnan Hankekehitys Oy

DigiHub – Kasvua verkottumisella

+358 50 343 8516
jouko.poykkola@savonlinna.fi

Kati Pukki

Kati Pukki

projektiasiantuntija
Savonlinnan Hankekehitys Oy

DigiHub – Kasvua verkottumisella

+358 50 430 7672
kati.pukki@savonlinna.fi