Creative Saimaa -klusterivalmistelu

01.09.2022 – 31.03.2023

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia maakunnan ulkopuolisia, etenkin ulkomaalaisia yrityksiä ja investoijia aloittamaan yritystoiminta Etelä-Savossa sekä tiivistää maakunnan kaupunkiseutujen yhteistyötä ja valmiuksia investointien saamiseksi.

Matkailun ja luovien alojen klusteri halutaan perustaa vahvistamaan yhteistyötä niillä aloilla, joita Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke ja European Region of Gastronomy -hanke ovat yhdistäneet Saimaan alueen yhteistyöhän. Klusteri tukee pk-yritysten kilpailukykyä sekä vahvistaa alueen näkyvyyttä ja painoarvoa. Näin osaavan työvoiman saatavuus alueella vahvistuu ja yritysten investointihalukkuus kasvavat. Klusteriyhteistyöhön kootaan Saimaan alueelta yrityksiä ja matkailun ja luovien alojen toimijoita, jotka tähtäävät alueen viemiseksi kansainvälisesti tunnetuksi sekä matkailukohteena että luovien alojen hubina.

Ajankohtaiset tiedot klusterin valmistelusta löydät klusterisivulta.

Hyödyt yrityksille

Syntyessään matkailuklusteri luo kehittämisympäristön, joka tukee yritysten kasvua ja kansainvälistymistä js uudistumista. Valmisteluhankkeen tehtävänä on varmistaa että yhteistoiminta rakennetaan yritysten lähtökohdista ja niiden kokemia pullonkauloja poistamaan.

Tavoitteet

  • Matkailun ja luovien alojen kehittämisverkoston (ekosysteemin) luominen Saimaan alueelle.
  • Klusterin virallisen toiminnan edellytyksenä olevan dokumentaation laatiminen – mukaanlukien toimintaa koskeva klusterisopimus.
  • Klusterin toiminta- ja kansainvälistymissuunnitelman laatiminen.
  • Toimintamallin luominen.

Toimenpiteet

  • Esiselvitys toiminnan edellytyksistä.
  • Yritysten ja toimijoiden tahtotilan ja tarpeiden kartoitus.
  • EU:n vaatimusten mukaisen klusterin toimintamallin ja kokonaisuuden rakentaminen. Sopimusten valmistelu.
  • Viestintä sidosryhmille klusterin toiminnasta.

Rahoitus

Hankkeen rahoitta Etelä-Savon maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittämiseen tarkoitetusta vuoden 2021 maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA 2021). Rahoituspäätös on saatu  26.10. 2022 Dnro 376/15.03.02.01/2022.  Kokonaisbudjetti on 57 648 euroa. Omarahoituksen osuus budjetista on 20 prosenttia.

Pellervo Kokkonen
erikoisasiantuntija
Savonlinnan Hankekehitys Oy