Hyppää sisältöön

Teollisen ekosysteemin kehittäminen

Savonlinnan kaupungin elinkeinopalvelut on käynnistänyt vuoden 2018 alusta kaksivuotisen Teollisen Ekosysteemin Kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on Savonlinnan teollisen ekosysteemin kasvu- ja edelleen kansainvälistyminen lisätäksemme Savonlinnan elinvoimaisuutta ja pärjätäksemme kiristyvässä kilpailussa. Hanketta hallinnoi Savonlinnan Hankekehitys Oy.

Teollisen Ekosysteemin kehittämishankkeen projektipäällikkönä toimii DI Jarmo Häkkinen. Yrityksiin otetaan yhteyttä ja sovitaan yritysvierailusta, jossa käydään läpi kiinnostus juuri teidän yrityksen osalta sekä mahdolliset muutostarpeet/toiveet hankkeen osalta.

Yhteystiedot

Jarmo Häkkinen
Projektipäällikkö
Teollisen Ekosysteemin kehittämishanke
Savonlinnan elinkeinopalvelut
Savonlinnan Hankekehitys Oy
Puh. 044 571 5852
jarmo.hakkinen@savonlinna.fi


Linda Pihlajaniemi
Projektikoordinaattori
Teollisen Ekosysteemin Kehittämishanke
Savonlinnan elinkeinopalvelut
Savonlinnan Hankekehitys Oy
puh. 044 571 5850
linda.pihlajaniemi@savonlinna.fi

 

Hankkeella on neljä tärkeää tavoitetta

  1. PK-sektorin myynnin volyymin lisääminen ja kansainvälistyminen, uusien markkinakanavien löytäminen ja uusiin arvoketjuihin pääsy
  2. Uusien teollisten investointien käynnistyminen joko paikallisten yritysten tai paikkakunnalle etabloituvien yritysten toimesta
  3. Kansainvälisen kaupan ammattilaisten määrän lisääminen paikallisissa Pk-yrityksissä
  4. Hankkeella tuetaan myös Savonlinnan Biotuotekeskuksen innovaatioiden kaupallistamista ja haetaan uusia kumppanuuksia Biotuotekeskukselle

Hankkeen toimintasuunnitelma 2018

Kartoitetaan paikallisen teollisuuden näkymät, vientipotentiaali ja investointitarpeet

Työpaja 1; kansainvälistymisedellytysten kartoitus, kansainvälistymisen SWOT-analyysi yritystasolla

Kootaan yritysryhmä esim. Hannoverin kansainvälisille teollisuusmessuille ( 23.4.-27.4.2018) tai vastaaville teollisuusmessuille joka vastaa parhaiten PK-teollisuuden tarpeita ja odotuksia

Teknologiatoimialojen nykytila ja tulevaisuuden näkymät – kartoitus messuilla yhdessä yritysten kanssa

Työpaja 2; sopimusjuridiikka ja neuvotteluasema

Julkisten toimijoiden (kaupunki, oppilaitokset yms.) palvelulupauksen määrittely teollisille toimijoille

Työpaja 3; Liiketoimintakäytännöt, sopimusten merkitys, omat vahvuudet

Täsmäratkaisut yrityksille kansainvälisen osaamisen todettujen puutteiden ratkaisuksi (rekrytointi, yritysryhmäkoulutus, verkostoituminen)

Työpaja 4; Henkilöstön osaaminen ja tarvittavat kansainvälistymisen valmiudet

Hankkeen tilannekatsaus 1.6.2018

Hankkeen tilannekatsaus 19.6.2019

Hankkeen alustava toimintasuunnitelma 2019

Jatketaan vuoden 2018 toimenpiteiden syventämistä ja täytäntöönpanoa työpajojen, että yrityskohtaisilla kehityshankkeilla sekä neljällä eri sisältöisellä työpajalla

 

Palvelut yrityksille

Aloittavat yritykset

Mikäli ajatuksenasi on uuden yrityksen perustaminen, meiltä saat apua liikeidean arvioimisessa, liiketoimintasuunnitelmien teossa, rahoitusratkaisujen etsimisessä, yritysmuodon valinnassa, lupasioissa, toimitilakysymyksissä tai valmiin yrityksen ostamisessa.