Hyppää sisältöön

Rural Growth

Palveleeko nykyinen rahoitus- ja hankejärjestelmä maaseudun yritysten kehittämistä?

Mitä pitäisi muuttaa, että saataisiin aikaan aidosti elinvoimaisia, toimivia ja yrittämisen kehitystä tukevia asioita?


Tavoitteena on PK -yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja kilpailukyvyn parantaminen maaseudulla. Ponnahduslautana matkailutalous, kestävä kehitys ja vihreät innovaatiot

Rural Growth on kansainvälinen yhteistyöprojekti maaseutuelinkeinojen uudistumista tukevien toimenpideohjelmien kehittämiseksi

Maaseudun matkailun (visitor economy) pk- yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen luonnon ja kulttuuriperintöä hyödyntämällä. ”Slow tourism”, kestävä kehitys

Maaseutuelinkeinojen kilpailukyvyn parantaminen omaksumalla testattuja uusia toimintatapoja: kansainvälistyminen, digitalisaatio, uudet ansaintamahdollisuudet ja tuotteistaminen

Strategioiden (policy) kehittäminen tukemaan maaseutuelinkeinojen uudistumista. Hyvien käytäntöjen levittäminen toimenpideohjelmien kautta sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden parantaminen maaseutualueilla

Alueelle ominaisten vahvuuksien vahvistaminen, tuotteistaminen ja uusien markkinoiden löytäminen. Vapaa-ajan ja kakkosasuminen merkittävä osa visitor economy-sektoria. Kysyntä kohdistuu ensisijaisesti muihin kuin matkailupalveluihin. Esim. kiinteistöhuoltopalvelut. Tunnistetaan omat hyvät käytännöt ja tarpeet – esimerkiksi kansainvälistymisen tarpeet ja mahdollisuudet. Yhtenä tavoitteena viestintä- ja jakelukanavien sekä mobiilipalvelujen kehittäminen.

STRATEGINEN TAVOITE: Elävistä maaseutualueista Etelä-Savon vahvuus

Projektikumppanit:

  • Nagykanizsa (Unkari)
  • Province of Drenthe (Alankomaat)
  • Savonlinnan Yrityspalvelut Oy (Etelä-Savo, Suomi)  
  • Po DELTA 2000 (Emilia-Romagna, Italia)
  • Medina del Campo (Castilla y León, Espanja)
  • Harghita County (Romania)
  • Newcastle University (Iso-Britannia). Asiantuntijapartneri
Yhteystiedot: 

Ulla Peräkorpi
Projektipäällikkö, Rural Growth
Savonlinnan yrityspalvelut oy
+358 44 417 4992
ulla.perakorpi@savonlinna.fi 

 


Tutustu hankkeen nettisivuihin :Tykkää:  

 

Palvelut yrityksille

Aloittavat yritykset

Mikäli ajatuksenasi on uuden yrityksen perustaminen, meiltä saat apua liikeidean arvioimisessa, liiketoimintasuunnitelmien teossa, rahoitusratkaisujen etsimisessä, yritysmuodon valinnassa, lupasioissa, toimitilakysymyksissä tai valmiin yrityksen ostamisessa.