Hyppää sisältöön

SD2020

Savonlinna Destination - Visit Saimaa 2020 (SD2020)

SD2020 – hankkeen tavoitteena on edistää Savonlinnan ja Saimaan alueen matkailuyritysten kansainvälistymistä kehittämällä matkailusesonkeja ja tuotekokonaisuuksia asiakassegmenteittäin ja kasvattaa matkailijoiden määrää pääasiassa sähköisen markkinoinnin keinoin. Kehittämällä kärkituotteita vahvistetaan samalla koko alueen toimijoiden tunnettuutta kohdemarkkinoilla ja Saimaan alueen matkailubrändiä. Hankkeessa etsitään myös yhteistyömalleja koko Saimaan alueen kansainväliseen markkinointiin. Hankkeen kohdemarkkinoita ovat saksankielinen Eurooppa, Aasia ja Venäjä.

Hankeaika 1.4.2015-31.3.2017

Hankkeen toteuttajat:

SD2020 – hankkeessa on päähankkeen lisäksi 4 osahanketta, joita toteutetaan rinnakkain ja tiiviissä keskinäisessä yhteistyössä:

* Päähanke - hankkeen toteuttaminen ja hallinto. Hankeyritykset: Kruunupuisto, BW Spahotel Casino, Osuuskauppa Suur-Savo, Saimaa Holiday Järvisydän, Saimaa Holiday Oravi, Saimaan Charmantit.

* Tanhuvaara toimii moottorina SWO-verkoston (Sport, Welness, Outdoor) koonnissa ja liikuntamatkailun tuotteistamisessa Savonlinnan seudulla. Tavoitteena on kasvattaa SWO-verkoston ympärivuotista tarjontaa ja asiakasmääriä.

* Savonlinnan Oopperajuhlat koostaa oopperajuhlasesonkiin ja kulttuurimatkailuun ja tapahtumiin liittyviä tuotteita siten, että "Culture & Nature" kärkituote toimii osaltaan Visit Saimaa
-matkailumarkkinoinnin veturina.

* Savonlinnan Seudun Matkailu Oy:n rooli on mm. olla mukana matkailupalveluiden tuotteistamisessa ja myynnissä sekä osallistua Saimaan markkinointiyhteistyöhön.

* Itä-Suomen yliopiston osa-hankkeen tavoite on tuottaa tutkimustietoa kohdemarkkinoista tuotteistamisen ja markkinoinnin tueksi. Tutkimustieto tuo lisäarvoa matkakohteen kehittämiseen ja syventää osaamista hanketoimijoiden keskuudessa.

Hankkeen tarkeimpänä työkaluna toimii Visit Saimaa -verkkopalvelu (www.visitsaimaa.fi), jonka sisältöjä kootaan kansainvälisille markkinoille yhdessä Mikkelin seudun kanssa.

SD2020 -hankkeen tiivistelmä

SD2020 briefly in English

Kesän ja syksyn 2015 aikana toteutuneet toimenpiteet

Toimenpiteet tehdään Visit Saimaa –pääteemojen mukaisesti: Culture & Nature, Heritage, Local & Lifestyle, Outdoors Saimaa, Wellbeing Saimaa, Taste Saimaa sekä kiertomatkatuotteet (Savonlinna, Mikkeli, Imatra ja Lappeenranta). Lisäksi toteutetaan ja aktivoidaan SaimaaMoments -sisällöntuotantoa sosiaalisen median kanaviin #saimaamoments.

* Visitsaimaa.fi -verkkopalvelun sisällöntuotanto
* Active Savonlinna -tuotekehitys ja myynti, verkoston kehittäminen, talvikauden suunnittelun käynnistäminen
* Rantasalmen kunnan osallistuminen hankkeeseen
* Markkinatutkimukset ja asiakasprofilointitutkimuksen käynnistäminen (yliopisto)
* Japani Moimoi-workshop 2.-4.9.2015
* Sales Run Sveitsi 1-3.9.2015
* Sales Run Pohjois - Saksa 6-8.10.2015
* Lakeland myyntiworkshop Pietari 7.10.2015
* Visit Saimaa myyntiworkshop Pekingissä 17.10.2015
* Joulun/uudenvuoden sähköinen markkinointikampanja Venäjälle 15.10-15.12.2015
* Saksan sähköinen markkinointi Tourismusdesign GmbH / valmistelut (kampanja alkoi 15.1.2016)
* Matkanjärjestäjä- ja mediavierailut Saimaalla ja Savonlinnassa 

Tulevat toimenpiteet kohdealueittain

 

Visit Saimaa 2016 from Matkailufoorumi

 

Yllä olevassa on esitysmuotoinen yhteenveto suunnitelluista toimenpiteistä.

Myyntimatkat ja matkanjärjestäjätyön kohteet päätetään yhteisesti Mikkelin vastaavan kv-hankkeen kanssa pohjautuen SD2020-hankkeen hankeyritysten toiveisiin ja tarpeisiin. Lokakuun 2015 aikaka käydään hankeyritysten kanssa keskustelu hankkeen loppuajan toimenpiteiden toteuttamisesta.

Keski-Eurooppa sekä Brittein saaret

5-10 valittua myyntimatkaa Eurooppaan sekä Brittein saarille. 

Sähköinen markkinointi saksankieliseen Eurooppaan. Marikkinoitava aika kesä 2016 – "Saimaa lake experience"
Vaihe 1: tammi-helmikuu 2016
Vaihe 2: maaliskuu -->

Tuotekehitystä ja Visit Saimaa sisällöntuotantoa tehdään aktiivisesti pääteemojen mukaisesti.

Aasia

Muutama tarkkaan valittu markkinointimatka/myyntimatka Aasiaan. Vaihtoehtoina esim.:
* VisitFinland 8.-16.5.2016 - Hongkong, Guangzhou, Shanghai, Peking
* Japani MoiMoi workshop 5.-9.9.2016
* ITB Aasia lokakuu 21.-23.10.2016
* Mahd. Etelä-Korea workshop + kontaktien kehittäminen

Hanke on mahdollisuuksien mukaan myös mukana Visit Finlandin kattohankkeissa Saimaan alueen tuotevalikoimalla "Finnrelax" (hyvinvointituotteet) ja StopOver (Helsingin kautta muualle Eurooppaan matkustavat aasialaiset, jotka halutaan pysäyttää Suomessa ja tarjota muutamien päivien matkoja ympäri Suomea).

Venäjä

Pietarin ja Moskovan myyntimatkat 3-5 kpl.

Tuotekehitystä ja Visit Saimaa sisällöntuotantoa tehdään aktiivisesti pääteemojen mukaisesti.

Venäjän markkinointikampanjat suunnittelussa!

SD2020 Yhteystiedot:

Pellervo Kokkonen
Kehitysjohtaja, matkailu. Hankkeen projektipäällikkö.
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy
Puh. +358 44 7585 472
pellervo.kokkonen@savonlinna.fi

Nita Silvennoinen
Hankeassistentti, WEB-manageri
Savonlinnan Yrityspalvelut Oy/SSM Oy
Puh. +358 44 542 3904
nita.silvennoinen@savonlinnatravel.com 

 

 

Palvelut yrityksille

Aloittavat yritykset

Mikäli ajatuksenasi on uuden yrityksen perustaminen, meiltä saat apua liikeidean arvioimisessa, liiketoimintasuunnitelmien teossa, rahoitusratkaisujen etsimisessä, yritysmuodon valinnassa, lupasioissa, toimitilakysymyksissä tai valmiin yrityksen ostamisessa.