Hyppää sisältöön

Kansainvälistyminen

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy tarjoaa monipuolisia palveluja kansainvälistyville yrityksille. Autamme selvittämään yrityksesi kansainvälistymisen edellytykset ja haasteet. Asiantuntijamme auttavat kansainvälistymisen eri vaiheissa kuten kansainvälistymissuunnitelmien laadinnassa, rahoituksen suunnittelussa ja hankkimisessa sekä kansainvälisten verkostojen hyödyntämisessä. Savonlinnan Yrityspalveluilla Oy:llä on laajat kansainväliset verkostot niin lähimarkkina-alueella Venäjällä kuin globaalisti.

Kansainvälistymispalvelut - ota yhteyttä:

Juha Turtiainen
toimitusjohtaja
puh. 044 571 5853
juha.turtiainen@savonlinna.fi 

Kansainväliset matkailualan hankkeet:

Pellervo Kokkonen
kehitysjohtaja, matkailu
puh. 044 758 5472
pellervo.kokkonen@savonlinna.fi 

 

 

 

auttaa kansainvälistymään itään päin 

 

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy rakentaa Bridgehead -hankkeen puitteissa konseptia, jossa alueen kansainvälistymishalukkaille yrityksille haetaan luotettava kumppani kohdemaan yrityksistä.

Suomesta Venäjälle - Venäjältä Suomeen

Pitkälle suuntaavaa yhteistyötä on tehty Venäjän, erityistesti Pietarin ja Petroskoin alueiden kanssa ja tällä hetkellä parhaimmaksi ratkaisuksi yritysyhteistyön rakentamisessa koetaan suorat kontaktit Bridgehead-asiamiehen välityksellä.

Kun yritys etsii yhteistyökumppania tai uusia markkinoita Venäjän tai Valko-Venäjän alueelta, kannattaa ottaa yhteys Bridgehead –asiamieheen, jona toimii Valeri Zhuk Savonlinnassa. Palvelemme yrityksiä myös kv-hankkeiden suunnittelu- ja rahoitusasioissa neuvomalla rajan ylittävän kaupankäyntiin liittyvissä asioissa.

Oppia yritysten perustamiseen ulkomaalaisille

Hankkeen aikana venäläisille yrityksille on järjestetty Pietarissa ja Petroskoissa Doing Business in Finland -tilaisuuksia, joissa on opastettu yrityksen perustamisessa Suomeen, kerrottu suomalaisesta ja eteläsavolaisesta yrityskulttuurista, sekä esitelty potentiaalisia investointikohteita, joihin venäläiset yritykset voivat suoraan lähteä mukaan. Vastaavasti venäläiset ja valkovenäläiset partnerit olivat jälleen kertomassa omien alueidensa tarjoamista mahdollisuuksista Saimaa Summit –tapahtuman Meeting Pointissa ja expossa 28.7.2016.

Kazakstan ja Valko-Venäjä: markkinakartoitukset

Bridgehead –hankkeessa on tehty yhteistyötä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy:n ja Pohjois-Karjalan kauppakamarin Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta –hankkeen kanssa. Ko. hankkeessa on laadittu itäsuomalaisia yrityksiä ajatellen Kazakstanin ja Valko-Venäjän markkinoiden mahdollisuuksia kuvaavat kartoitukset, jotka ovat myös Savonlinnan seudun yritysten käytettävissä.

Molempien markkinoiden yleiskuvauksen lisäksi kartoituksissa kerrotaan maiden metsä- ja metallisektorin sekä hyvinvointi-, terveys- ja hoivapalvelujen (ml. teknologia) näkymistä, koska Itä-Suomessa on osaamista juuri näillä aloilla. Lisäksi itäsuomalaista kokemusta yhteistyöstä venäläisten kanssa voidaan hyödyntää myös Kazakstanin ja Valko-Venäjän markkinoille mentäessä.

Oheisista linkeistä pääset tutustumaan kartoituksiin:
Kazakstanin markkinoiden mahdollisuudet
Valko-Venäjän markkinoiden mahdollisuudet

Yhteistyön käynnistäminen

Yhteistyökumppaneina Venäjällä ja Valko-Venäjällä toimivat paikalliset kauppakamarit, joiden kanssa on turvallista lähteä etsimään uusia yhteistyökumppaneita.  Jos olet kiinnostunut etsimään yrityksellesi kasvua ja kumppaneita Venäjältä tai Valko-Venäjältä, niin ota yhteyttä Bridgehead asiamieheen!

Ota yhteyttä!

Bridgehead asiamies: Valeri Zhuk, valeri.zhuk(a)byrokarelia.fi, +358 500 399 839.

Bridgehead -hanke

Hankkeen tavoitteena oli Etelä-Savon ja Luoteis-Venäjän alueen yritysyhteistyön tiivistäminen ja vakiinnuttaminen. Vuonna 2015 hanketta toteuttivat yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (ent. Miktech Oy). Vuonna 2016 hanketta jatkoi Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Projektipäällikkönä toimi Elina Silvennoinen/Savonlinnan Yrityspalvelut Oy.

Hankkeen tulokset

Bridgehead –hanke edisti kahden vuoden aikana toiminnoillaan pk-yritysten kilpailukykyä ja aktivoinut yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen rajan molemmin puolin. Hanke rakensi poliittisesti vaikeana aikana yhteistyötä teollisuuskauppakamareiden ja muiden yrityskehitysorganisaatioiden kanssa auttaen yrityksiä käytännön tasolla kansainvälistymishankkeissa.

Hankkeen aikana luotiin Bridgehead Business Intelligence –palvelumalli, jonka käytännön työkaluksi muodostuivat Doing Business in Savonlinna –tilaisuudet, joita on toteutettu ja edelleen kehitetty yhteistyössä Pietarin ja Karjalan Tasavallan teollisuuskauppakamareiden kanssa. Ko. tilaisuuksissa ja hankkeen aikana järjestetyissä muissa match making –tapahtumissa tuotiin esille seudun investointimahdollisuuksia, kerrottiin yrityksen perustamisesta Suomeen, liiketoimintaympäristöstä ja yrittämisestä eteläsavolaisessa liiketoimintakulttuurissa. Business Intelligence palvelumalli perustuu siihen, että Bridgehead –asiamies on koonnut hankkeen aikana toimivan yhteistyöverkoston sekä Suomen että Venäjän puolella. Tilaisuuksiin osallistuvia kansainvälistymisestä kiinnostuneita yrityksiä on autettu liiketoimintaprosessien käynnistämisessä.

Hankkeen puitteissa Savonlinnan Yrityspalvelut loi yhteistyöverkostot Pietarin, Karjalan Tasavallan, Skolkovan teknologiakeskuksen, Komin alueen sekä Valko-Venäjän Minskin ja Nesvitzhin alueiden kanssa. Miksei puolestaan aktivoitui eri sidosryhmätoimijoiden kanssa erityisesti Pietarissa, Moskovassa ja Samaran alueella, joissa eteläsavolaisten yritysten näkökulmasta kartoitettiin sopivia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita uusien avauksien tarjoamiseksi.

Miksei teki suunnitelman Vigo-kiihdyttämön kaltaisen rahaston perustamisesta tukemaan investointien riskirahoitusta. Liiketoimintasuunnitelma valmisteltiin investoijien kartoittamiseksi ja sitouttamiseksi rahastoon. Rahaston toteuttaminen suunnittelua pidemmällä vaikeutui, koska toimintaympäristö Venäjällä oli hankkeen aikana haastava vallitsevien poliittisten ja taloudellisten syiden johdosta.

Hankkeessa tehty työ on tiivistänyt toimijoiden välistä yhteistyötä sekä lisännyt kanssakäymistä ja osaamista cross-border yrityshankkeiden edistämisessä.

Tapahtumat ja koulutukset

Palvelut yrityksille

Aloittavat yritykset

Mikäli ajatuksenasi on uuden yrityksen perustaminen, meiltä saat apua liikeidean arvioimisessa, liiketoimintasuunnitelmien teossa, rahoitusratkaisujen etsimisessä, yritysmuodon valinnassa, lupasioissa, toimitilakysymyksissä tai valmiin yrityksen ostamisessa.