Hyppää sisältöön

Aktivattori 2016-2019

   

Olemme käynnistäneet toukokuussa 2016 kolmivuotisen, alueen PK - yrityksille suunnatun aktivointi- ja kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa alueella toimivien PK - yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Mikkeli Oy:n kanssa. Hankkeen tulokulmana on rakentaa alueella toimivien yritysten kilpailukykyä kehittämällä yritysten liiketoimintaosaamista.

 

Liiketoimintaosaaminen on tietoa ja taitoa luoda teknologiasta ja osaamisesta menestyvää liiketoimintaa.

Pelkkä tekninen ja teknologinen osaaminen ei tämän päivän liiketoimintaympäristössä ja kilpailutilanteessa takaa menestystä, vaan rinnalla tarvitaan kokonaisvaltaisempaa liiketoimintaosaamista. Liiketoimintaosaaminen käsittää käytännössä kaikki operatiiviset toiminnot, joilla yrityksen strategiassa määritellyt liiketoiminnalliset tavoitteet jalkautetaan operatiiviseen toimintaan ja asiakasrajapintaan; johtaminen,  henkilöstö,  markkinat, kohdeasiakkaat, myynti ja markkinointi, tuotteet ja palvelut, tilaus- ja toimitusprosessi jne.   Erityisesti liiketoimintaosaamisella halutaan korostaa liiketoimintaympäristö  ja toimialaosaamista,  myynti- ja markkinointiosaamista sekä  palvelu- ja digitaalista osaamista.  Yrityksen haasteena on kustannustehokas markkinaan osallistuminen ja herkkä, asiakkaan osallistava ja asiakasta kuunteleva markkinoilla läsnäolo.   Rakentaa tarkoituksenmukaisin keinovalikoima ja hyödyntää toimivimmat liiketoiminnan ja myynnin työkalut painottamaan tarjooman ja ratkaisumyynnin lisäarvoa.  Tavoitteena paras markkinahinta, sekä  tuloksellinen ja kannattava liiketoiminta.

Digitalisaatio sekä korkean lisäarvon palvelut ovat suurimmat liiketoimintaympäristön muutokset 2010-2020 luvulla. Nämä on nähtävä mahdollisuuksina, ei uhkina.   

 

Liiketoimintaosaamisen kehittäminen - kehittämisen polku ja rahoitus, miten alkuun ja miten toimin ?

  1. Jos mielessäsi on uusi liikeidea, nykyisen liiketoiminnan kehittäminen tai vaikka kansainvälistyminen, kehittämisen polun rakentaminen alkaa yleensä kehittämiskartoituksesta.
  2. Tutustu sivustoon http://yritystenkehittamispalvelut.fi/ , josta löydät PK-yrityksille suunnitellun liiketoiminnan kehittämisen palveluprosessin; nykytilan analyysi, konsultointipalvelun tuottajat, koulutusohjelmat sekä linkit rahoitukseen.
  3. Täytä yrityksellesi kehittämiskartoitus ja odota ELY-keskuksen asiantuntijan yhteydenottoa. Kehittämiskartoitusta ja - analyysiä käytetään yrityksen nykytilan ja tulevaisuuden/tarpeiden hahmottamisessa. Kehittämispalvelussa ei ole toimialarajaa, eli se käy melkein kaikille pk-yrityksille.
  1. Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, Matti Muhonen, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy. Kartoitamme yhdessä yrityksellesi tarkoituksenmukaisimman tavan kehityshankkeen rakentamiseen ja toteutukseen.  

 

Liiketoiminnan kehittämisen rahoituspalvelut

Kehittämisen rahoitusta voi hakea useista lähteistä.

  1. Yritysten kehittämisavustus, Etelä-Savon ELY-keskus, Mikkeli

       2. Maaseudun yritysrahoitus, Piällysmies ry (Savonlinna )

       3. TEKES rahoituspalvelut

TEKESin innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan, ilman omavastuuosuutta.

Kannattaa olla yhteydessä kehittämis- ja rahoitusasiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa !

Matti Muhonen

Yrityskehittäjä

040 5066575

matti.muhonen@savonlinna.fi

Palvelut yrityksille

Aloittavat yritykset

Mikäli ajatuksenasi on uuden yrityksen perustaminen, meiltä saat apua liikeidean arvioimisessa, liiketoimintasuunnitelmien teossa, rahoitusratkaisujen etsimisessä, yritysmuodon valinnassa, lupasioissa, toimitilakysymyksissä tai valmiin yrityksen ostamisessa.